Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Funktiot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM2300-3074

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Arvio

Ryhmät

 • TTV23SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJATTV23SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
 • 08.01.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 15.01.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 18.01.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 22.01.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 25.01.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 29.01.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 01.02.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 05.02.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 08.02.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 12.02.2024 16:00 - 17:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 17.02.2024 11:00 - 12:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 17.02.2024 13:30 - 15:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3074
 • 17.02.2024 15:00 - 16:00, Kertaus/tukiopintotunti: Mat2 Funktiot TZLM2300
 • 19.02.2024 10:00 - 11:00, Kertaus/tukiopintotunti: Mat2 Funktiot TZLM2300
 • 21.02.2024 16:15 - 17:15, Mat2: Vapaaehtoinen kokeeseen kertausoppitunti opiskelijoiden kysymysten perusteella (D327/Zoom)
 • 22.02.2024 15:45 - 20:00, Villen matikankokeet (Mat2 & VM)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla laajennat tekniikan alalla tarvittavien matemaattisten työkalujen valikoimaa perehtymällä funktion käsitteeseen ja erityyppisten funktioiden käyttöön tekniikan alan ilmiöiden mallintamisessa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi ymmärrät funktion käsitteen, tunnistat funktion tyypin ja ymmärrät erityyppisten funktioiden ominaisuuksia. Osaat hyödyntää yhtälöitä funktioiden tarkastelussa. Osaat käyttää erityyppisiä funktioita yksinkertaisten tekniikan alan ilmiöiden mallintamiseen.

Sisältö

- Funktion käsite ja merkinnät
- Logaritmifunktio ja -yhtälö 
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö 
- Trigonometriset funktiot: sinikäyrä 
- Funktioiden käyttö mallintamiseen 
- Paloittain määritellyt funktiot 
- Yhdistetty funktio 
- Käänteisfunktio 
- Funktion raja-arvo 

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-8 (8.1 - 23.2.2024) verkko-opetuksena ja monimuotoryhmän lähiviikonlopputapaaminen.

Tarkempi aikataulu sovitaan ja ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson pääasiallisena materiaalina toimivat opettajan jakama kirjallinen materiaali sekä videomateriaali verkko-oppimisympäristössä.

Opintojaksoon liittyvä suositeltava kirjallisuus:
- Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakaulio - Tekninen matematiikka 1
- Henttonen, Peltomäki, Uusitalo - Tekniikan matematiikka 1
- Lehtola, Rantakaulio - Tekninen matematiikka 2

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus 2+2 h /viikko verkossa, ohjatut laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tarkempi aikataulu käydään läpi opintojakson aloitustapaamisessa ja julkaistaan verkko-oppimisympäristössä (Moodle).

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Mahdollisuus tenttiä kurssikokeella opintojakson alussa.

Verkkototeutus kesällä 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 3 op * 27 h/op = 81 h.
Kontaktiopetus noin 35 h
Harjoitukset kontaktituntien ulkopuolella noin 25 h
Teoriamateriaalin opiskelu, kokeisiin valmistautuminen ja kokeiden suorittaminen noin 20 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi aikataulu sovitaan opintojakson aloitustapaamisessa ja julkaistaan verkko-oppimisympäristössä (Moodle).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, välitestejä, läpäisykoe ja arvosanakoe. Opintojakso on mahdollista suorittaa arvosanalla 1 tekemällä hyväksytysti (75 % oikein) perusasioihin liittyvän läpäisykoe. Korkeampi arvosana edellyttää arvosanakokeeseen osallistumista. Jotta läpäisy- ja arvosanakokeeseen voi osallistua, täytyy opintojakson pakolliset suoritteet (kotitehtävät ja välitestit) olla hyväksytysti tehty.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Osaat tutkia funktion käyttäytymistä apuvälineen avulla. Osaat ratkaista perustehtäviä mallin avulla.

Arvosana 2

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Tiedät funktiotyyppien perusominaisuuksia. Osaat itsenäisesti ratkoa perusmuotoisia tehtäviä. Käytät merkintöjä ja käsitteitä vielä epävarmasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat funktioihin liittyvät käsitteet ja merkinnät. Osaat tutkia funktion kuvaajaa funktion lausekkeen perusteella ja piirtää funktion kuvaajan ilman apuvälinettä. Osaat ratkaista funktioihin liittyvät yhtälöt ja mallintaa yksinkertaisia ilmiöitä funktiolla.

Arvosana 4

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käyttämäsi merkinnät ovat selkeitä ja perusteltuja. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktiolla, mutta soveltaminen uusissa tilanteissa on vielä epävarmaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käytät oikeita, täsmällisiä merkintöjä. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä luku- ja symbolikertoimisia yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktioilla ja soveltaa oppimaasi myös uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Osaat sieventää polynomi- ja rationaalilausekkeita. Ymmärrät yhtälön käsitteen ja yhtälön yleisiä ratkaisuperiaatteita.

Lisätiedot

Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun korkeakoulualan kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.