Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Derivaatta ja integraali (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM3300-3069

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Alestalo

Ryhmät

 • TTV23S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 13.03.2024 13:15 - 15:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 14.03.2024 08:45 - 10:15, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 20.03.2024 13:15 - 15:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 21.03.2024 08:45 - 10:15, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 27.03.2024 13:15 - 15:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 28.03.2024 08:45 - 10:15, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 03.04.2024 13:15 - 15:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 04.04.2024 08:45 - 10:15, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 10.04.2024 13:15 - 15:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 11.04.2024 08:45 - 10:15, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 17.04.2024 13:15 - 15:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 18.04.2024 08:45 - 10:15, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 24.04.2024 13:30 - 15:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3069
 • 25.04.2024 08:30 - 11:30, Mat3 Derivaatta ja integraali: Vaihtoehtoinen koeaika

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson hallitset muutosilmiöiden tarkastelussa tarvittavia työkaluja. Muutoksen matemaattinen tarkastelu edellyttää derivaatan ja integraalin käsitteitä. Tällä opintojaksolla opit nämä käsitteet sekä niiden soveltamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi ymmärrät derivaatan ja integraalin käsitteet. Osaat derivoida ja integroida. Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä derivaattaa ja integraalia hyödyntäen.

Sisältö

Derivaatta ja sen tulkinnat. Derivointisäännöt. Derivaatan soveltaminen optimointitehtävissä sekä muissa derivaattaa hyödyntävissä sovelluksissa kuten virhearvioinnissa. Integraali ja integrointisäännöt sekä integraalin erilaiset sovelluskohteet. Teknisten apuvälineiden käyttö.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan viikoilla 10 - 17 (4.3. - 26.4.2024) Lutakon kampuksella kontaktina Dynamolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson pääasiallisena materiaalina toimivat opettajan jakama kirjallinen materiaali sekä videomateriaali verkko-oppimisympäristössä.

Opintojaksoon liittyvä suositeltava kirjallisuus:
- Lehtola, Rantakaulio - Tekninen matematiikka 2

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus 2+2 h /viikko, ohjatut laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tarkempi aikataulu sovitaan opintojakson aloitustapaamisessa ja julkaistaan verkko-oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Mahdollisuus tenttiä kurssikokeella opintojakson alussa.

Verkkototeutus kesällä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 3op * 27 h/op = 81 h.
Kontaktiopetus noin 35 h
Harjoitukset kontaktituntien ulkopuolella noin 25 h
Teoriamateriaalin opiskelu, kokeisiin valmistautuminen ja kokeiden suorittaminen noin 20 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, välitestejä, läpäisytesti ja arvosanakoe. Opintojakso on mahdollista suorittaa arvosanalla 1 tekemällä hyväksytysti (75 % oikein) perusasioihin liittyvän läpäisytestin. Korkeampi arvosana edellytttää arvosanakokeeseen osallistumista. Jotta läpäisytestiin ja arvosanakokeeseen voi osallistua, täytyy opintojakson pakolliset suoritteet (kotitehtävät ja välitestit) olla hyväksytysti tehty.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Tunnet derivaatan merkityksen muutosnopeutena ja tangentin kulmakertoimena. Ymmärrät, kuinka derivaattaa voi käyttää yksinkertaisissa ääriarvotehtävien sovelluksissa. Osaat derivoida polynomin ilman laskinta. Tunnet integraalin pinta-alatulkinnan sekä kertymätulkinnan. Tunnet integraalin ja derivaatan yhteyden. Osaat integroida polynomin ilman laskinta.

2: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

4: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Tunnet raja-arvon käsitteen. Osaat laskea polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisilla funktioilla.