Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liike (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF1300-3080

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pekka Varis

Ryhmät

 • TTV23S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 12.01.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 19.01.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 26.01.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 02.02.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 09.02.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 16.02.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 23.02.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 08.03.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 15.03.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 22.03.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 28.03.2024 08:45 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 05.04.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 12.04.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 19.04.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080
 • 26.04.2024 10:00 - 11:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3080

Tavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oppimisympäristössä jakama kirjallinen materiaali ja videomateriaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus 2 h/viikko, joissa luentoa ja laskuharjoituksia.
Viikoittaiset kotitehtävät.
Itsenäistä opiskelua varten on olemassa luentovideot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Julkaistaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot + laskuharjoitukset n. 25 h
Itsenäinen opiskelu ja kotitehtävät 50 h
Tentti 3 h
Kuormitus on tasainen koko opintojakson ajan, yhteensä 80 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan kurssin lopulla pidettävällä kokeella. Viikoittaisista kotitehtävistä saa lisäpisteitä kokeeseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.