Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV3100-3054

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Ville Arvio

Ryhmät

  • TTV23SM
    Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
  • ZJATTV23SM
    Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
  • 13.04.2024 14:00 - 15:00, Matikkalauantai: Mat3-tukiopinnot/kertauslaskemista

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi opintojakson Mat 3 Derivaatta ja integraali rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Mat 3 Derivaatta ja integraali -opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista derivaatan ja integraalin käsitteiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat3 Derivaatta ja integraali sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin sekä vahvistat ymmärrystäsi derivaatan ja integraalin käsitteistä eri tyyppisten harjoitustehtävien avulla.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu aikavälillä 4.3 - 19.4.2024 Lutakon kampuksella Dynamolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallinen materiaali jaetaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Ohjatut laskuharjoitukset 2 h/viikko.
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi yhtä aikaa kurssin Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300 kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu esitellään opintojakson työtilassa oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 6*2h = 12 h. Lisäksi itsenäistä työskentelyä 15 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmä:
Jatkuva näyttö viikkotehtäviä tekemällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet derivaatan ja integraalin käsitteiden geometrisen ja fysikaalisen tulkinnan. Osaat derivoida ja integroida polynomin tarvittaessa apuvälineen avulla sekä arvioida derivaatan ja integraalin arvoja, kun käytössäsi on funktion kuvaaja.

Esitietovaatimukset

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.