Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2025-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Taina Sten
 • Eija Kuisma

Ryhmät

 • SAR23KM2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • ZJA23SSSSOM
  Avoin AMK, sote, Sairaanhoitajan osaajakoulutus: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön syventävä osaaminen
 • 26.10.2023 12:15 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013
 • 27.10.2023 12:15 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013
 • 08.11.2023 12:15 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013
 • 09.11.2023 12:15 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013
 • 21.11.2023 12:15 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013
 • 04.12.2023 09:00 - 15:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013
 • 18.12.2023 12:15 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu SZYY2025-3013

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla harjoittelet erilaisissa simulaatiotilanteissa mielenterveyden edistämistä ja hoitotyön menetelmiä. Saat valmiuksia soveltaa mielenterveyden häiriöiden ja päihdesairauksien varhaista tunnistamista sekä potilaan kokonaishoidon suunnittelua ja toteutusta. Harjoittelet akuutissa kriisissä olevan potilaan kohtaamista ja tukemista. Opintojakso vahvistaa ammattieettistä toimintaasi ja itsereflektiotaitojasi.

Opintojakson osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määritellä hoitotyön tarpeen sekä suunnitella ja arvioida simulaatiopotilaan hoitoa.
Osaat huomioida sairauden vaikutuksia potilaan ja läheisten elämään erilaisissa simulaatiotilanteissa.
Osaat hyödyntää tieteellistä tietoa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön päätöksenteossa.
Käytät keskeisiä näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä erilaisissa simulaatiotilanteissa.
Arvioit ja kehität omaa osaamistasi itsereflektion keinoin.
Osaat hyödyntää palvelujärjestelmän digitaalisia sovelluksia mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.

Sisältö

Omat arvot ja asenteet mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.
Itsereflektiotaito.
Kulttuurisensitiivinen eri ikäisten ihmisten kohtaaminen.
Mielenterveys-, päihde- ja kriisipotilaan kokonaistilanteen arviointi, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmät, kuten hoidollinen yhteistyösuhde, dialogisuus, psykoedukaatio ja mini-interventio.
Akuutissa kriisissä olevan potilaan selviytymisen tukeminen.
Keskeisten mielenterveys- ja päihdehoitotyön suositusten sekä lainsäädännön huomioiminen erilaisissa asiakastilanteissa.
Digitaaliset- ja mobiilisovellukset mielenterveyshäiriöiden ja päihdesairauksien hoidossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk:
Sairaanhoitajan osaajakoulutus, mt- ja päihdetyö, 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä orientoiva harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaan.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan asiakkuuden ja toimintaympäristön perustiedot, keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä ohjaamisen ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän hoitotyön tavoitteet ja menetelmiä ja tietää näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat. Opiskelija hallitsee mielenterveys- päihde- ja kriisihoitotyön peruskäsitteet.