Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2011-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Sini Lällä

Ryhmät

 • ZJASAR23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja päivä
 • SAR23S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 31.08.2023 10:00 - 11:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 08.09.2023 12:30 - 14:00, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 11.09.2023 09:45 - 11:15, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 12.09.2023 09:45 - 11:15, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 19.09.2023 12:15 - 13:45, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 28.09.2023 10:00 - 11:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 10.10.2023 09:30 - 11:00, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 27.10.2023 12:30 - 14:00, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 30.10.2023 09:45 - 11:15, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 31.10.2023 12:30 - 14:00, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 15.11.2023 08:15 - 09:45, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 20.11.2023 09:45 - 11:15, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 27.11.2023 09:45 - 11:15, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 08.12.2023 12:30 - 14:00, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 09.02.2024 12:15 - 13:45, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 16.02.2024 12:15 - 13:45, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 23.02.2024 12:15 - 13:45, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 04.03.2024 10:00 - 11:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 11.03.2024 10:00 - 11:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 20.03.2024 12:15 - 13:45, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 05.04.2024 08:00 - 09:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 08.04.2024 10:00 - 11:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 19.04.2024 08:00 - 09:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030
 • 26.04.2024 08:00 - 09:30, Anatomia ja fysiologia SZYY2011-3030

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso on tärkeä osa sairaanhoitaja ja kätilökoulutuksen perusopintoja.
Osallistujana tutustut ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan.
Kun olet käynyt tämän kurssin ymmärrät terveen ihmiskehon rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet ja saat käyttöösi työkalut, joita soveltavilla ammattillisilla opintojaksoilla ja työelämässä tarvitaan.

Opintojakson suoritettuasi:
Hallitset keskeisen anatomiaan ja fysiologiaan liittyvän terminologian ja käsitteet. Osaat kuvailla ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet. Ymmärrät tärkeimpien elinten (aivot, sydän, keuhkot, maksa ja munuaiset) merkityksen elimistön normaalin toiminnan näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset:
Kliinisen hoitotyön osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Sisältö

Solu- ja kudosoppi;solujen perusrakenne, kudosten ja elinten rakentuminen.
Tuki- ja liikuntaelimistö; luu- ja lihaskudoksen pääpiirteet, elimistön suuret luut ja erilaiset nivelet, kehon pinnalliset lihakset ja niiden vaikutus eri nivelten toimintaan.
Veri ja verenkierto;veren koostumus ja verenkiertoelimistön tehtävät. Sydämen keskeiset rakenteet ja sydämen toimintakierto. Laskimoiden ja valtimoiden keskeiset erot, elimistön tärkeimmät verisuonet, veren vuodon hyytymisprosessi sekä anatomis-fysiologiset perusteet ekg:n ja verenpaineen mittaamiselle.
Lymfaattinen l. imutiejärjestelmä: Perusperiaatteet elimistön puolustusjärjestelmistä ja elimistön nestekierrosta.
Hengitys; hengitystiet, keuhkot, ja respiratorinen yksikkö. Hengityksen mekaniikka, keuhkotuuletus ja hengityskaasujen vaihtuminen. Perusteet hengityksen säätelystä ja hengitystilavuuksista.
Ruuansulatus;ruuansulatuselimistön rakenne ja ruuansulatusnesteitä sekä entsyymejä tuottavat rauhaset. Ravintoaineiden pilkkoutuminen, imeytyminen, varastoituminen sekä ulostaminen.
Munuaisten ja virtsateiden rakenne ja toiminta. Munuaisten merkitys elimistön neste-, mineraali- ja kuona-ainetasapainon näkökulmasta.
Endokriininen l. umpieritysjärjestelmä: Hormoneita tuottavat rauhaset, niiden erittämät hormonit ja hormonien vaikutus elimistön toimintaan.
Hermosto: Keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta. Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta. Hermoimpulssin synty, johtuminen ja siirtyminen hermorataa pitkin. Aivojen toiminnalliset alueet sekä motoriset ja sensoriset hermoradat; tuntoaistimukset ja kipu.
Aistit: Näköaisti; silmän rakenne ja toiminta, kuulo- ja tasapainoaisti; korvan rakenne ja toiminta sekä hajuaisti; nenäontelon rakenne ja toiminta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Tietosi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastauksesi ovat sisällöltään vajaita ja vastaaminen on epävarmaa. Vastauksissa yhteenvetojen ja johtopäätösten teko on hakevaa/niukkaa. Sisällön hallinnassa puutteita.

Tyydyttävä 2:
Tietosi koostuu asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa pystyt tuottamaan enemmän sisältöä ja osaaminen on yleisellä tasolla hyväksyttävää. Vastauksissa havaittavissa asiaankuuluvaa mutta toteavaa sisältöä. Kokonaisuuksien hallinnassa puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Omaat hyvät tiedot, taidot ja perustelet vastauksesi. Pyrit yhdistelemään eri lähteistä kerättyä tietoa. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti oikeita. Osoitat vastauksissasi kykyä kuvata ja perustella sisältöä oikealla terminologialla ja sisällön osaaminen on riittävällä tasolla.


Kiitettävä 4:
Omaat laajat tiedot, taidot ja perustelet vastauksesi hyvin. Yhdistelet eri lähteistä kerättyä tietoa hyvin. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti laajoja. Osoitat vastauksissasi kykyä kuvata ja perustella sisältöä oikealla terminologialla ja sisällön osaaminen on hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Omaat erittäin laajat tiedot, taidot ja perustelet toimintasi eri näkökulmia hyödyntäen. Näyttö- tai kirjallisessa kokeessa vastaukset ovat sujuvia ja sisällöllisesti kattavia. Käytät vastauksissasi oikeaa terminologiaa ja sisällön osaaminen on laajalla tasolla.