Skip to main content

Fys2 Energia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF2300-3063

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pekka Varis

Ryhmät

 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 09.10.2023 20:00 - 21:30, Fys2 Energia TZLF2300-3063, Fys2 Energia TZLF2300-3064
 • 23.10.2023 20:00 - 21:30, Fys2 Energia TZLF2300-3063, Fys2 Energia TZLF2300-3064
 • 30.10.2023 20:00 - 21:30, Fys2 Energia TZLF2300-3063, Fys2 Energia TZLF2300-3064
 • 06.11.2023 20:00 - 21:30, Fys2 Energia TZLF2300-3063, Fys2 Energia TZLF2300-3064
 • 13.11.2023 20:00 - 21:30, Fys2 Energia TZLF2300-3063, Fys2 Energia TZLF2300-3064
 • 24.11.2023 17:00 - 19:20, Fys2 Energia TZLF2300-3064, Fys2 Energia TZLF2300-3063
 • 27.11.2023 20:00 - 22:15, Fys2 Energia TZLF2300-3064, Fys2 Energia TZLF2300-3063

Objectives

Tarkoitus:
Kurssilla opit tuntemaan fysiikan keskeisimmät säilymislait ja värähdysliikkeen perusteet. Lisäksi tutustut fysikaalisiin mittauksiin sekä virheanalyysin perusteisiin. Kurssin jälkeen osaat soveltaa näitä tietoja matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet työn ja energian perusperiaatteita sekä suoraviivaisessa liikkeessä, että pyörimisliikkeessä. Tunnet värähtelyn lainalaisuudet ja ymmärrät osaamisesi avulla oman ammattialasi värähtelyyn liittyviä lainalaisuuksia ja ongelmia.

Content

Impulssi ja liikemäärä, Pyörimismäärä, Energian säilyminen, Työ, Liike-energia (eteneminen, pyöriminen), Painovoiman potentiaalienergia, Jousen potentiaalienergia, Teho, Hyötysuhde.
Harmoninen värähtely (matem. Heiluri, fysikaalinen heiluri, jousen värähtely), Vaimeneva värähtely.

Time and location

Opintojakso toteutetaan viikoilla 35 - 50 (28.8.-15.12.2022) pääosin etänä Zoomissa.

Learning materials and recommended literature

Opettajan oppimisympäristössä jakama kirjallinen materiaali ja videomateriaali.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.
4.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 2. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Teaching methods

Viikottain etätunti, mahdollisuus osallistua päiväryhmien kontaktitunneille.
Viikoittaiset kotitehtävät.
Itsenäistä opiskelua varten on olemassa luentovideot.

Exam dates and retake possibilities

Julkaistaan opintojakson alussa oppimisympäristössä. Tentin voi tehdä Dynamolla tai etänä.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Luennot + laskuharjoitukset n. 15 h
Itsenäinen opiskelu ja kotitehtävät 60 h
Tentti 3 h
Kuormitus on tasainen koko opintojakson ajan, yhteensä 80 h.

Further information for students

Opintojakso arvioidaan kurssin lopulla pidettävällä kokeella. Viikoittaisista kotitehtävistä saa lisäpisteitä kokeeseen.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä

Tyydyttävä 2
Ymmärät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.
.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä

.

Prerequisites

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälöryhmien ratkaisun hallintaa. Koordinaattijärjestelmien käyttötaitoa tarvitaan liikkeeseen ja voimaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.