Siirry suoraan sisältöön

Projektitoiminta ja käytänteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2070-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Marko Rintamäki

Ryhmät

 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 30.08.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 05.09.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 06.09.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 12.09.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 13.09.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 19.09.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 20.09.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 26.09.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 27.09.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 03.10.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 04.10.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 10.10.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 11.10.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 24.10.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 25.10.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 31.10.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 01.11.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 07.11.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 08.11.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 14.11.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 15.11.2023 14:15 - 17:45, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 21.11.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 28.11.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016
 • 05.12.2023 12:30 - 16:00, Project Management and Practices TTC2070-3016

Tavoitteet

Tarkoitus:
Työskenteleminen projektin muodossa on yleinen toimintatapa eri yrityksissä ja yhteisöissä. Projektin avulla voidaan ohjata tavoitteellista ja järjestelmällistä toiminnan kehittämistä, palveluiden tuotekehitystä tai eri muutosten läpivientiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojakson myötä opit mitä tarkoitetaan projektilla, millaisia tehtäviä, rooleja ja vaiheita projektityöskentelyyn liittyy. Opintokokonaisuuden käytyäsi voit toimia osana projektiryhmään sen tavoitteiden mukaisesti.

EUR-ACE-osaamiset ja niihin liittyvät ja osaamistavoitteet:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Monialainen osaaminen

Opintokokonaisuuden suoritettuasi tiedät projektitoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja ymmärrät mitä tarkoitetaan projektityöskentelyllä, vaatimusmäärittelyllä, budjetoinnilla tai työnohjauksella. Tunnistat ohjelmistoprojektin kannalta tärkeiden muuttujien riippuvuudet. Esimerkkeinä ohjelmiston laajuus, käytettävät resurssit ja näistä syntyvät kustannukset.

Opintojakson suoritettuasi kykenet tuottamaan ohjelmistoprojektille tarvittaessa projektisuunnitelman, aikataulun, alustavan työnjaon, vaatimusmäärittelyn, sekä laatimaan karkean kustannuslaskelman. Osaat tunnistaa projektin kannalta tärkeät sidosryhmät ja määritellä tuotetun palvelun eri kohderyhmiä. Vaatimusmäärittelyn tueksi osaat laatia käyttöliittymän Mockup-kuvauksen käyttäen siihen soveltuvaa työvälinettä.

Tunnet ohjelmistokehitykseen liittyvien eri sidosryhmien merkityksen ja tarvittavan viestinnän merkityksen. Tunnistat ohjelmistoprojektin suunnitteluun kohdistuvat eri reunaehdot tai lainsäädännön vaikutukset ja osaat ottaa ne huomioon tarvittaessa.

Sisältö

- Projektitoiminnan peruskäsitteet
- Toimijoiden ja sidosryhmien roolit projektin eri vaiheissa
- Projektointi, projektin osittaminen ja vaiheistus
- Tehtävien jako
- Työmäärän ja kustannusten arviointi
- Kustannukset ja riskikartoitus ja hallinta
- Ketterä projekti vs. perinteinen projekti
- Projektin valvonta ja ohjaus

Aika ja paikka

Aikataulu ja sijainti: https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/home/

Ota mukaan aina kannettava tietokone! Tiloissa ei välttämättä ylimääräisä koneita!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on julkisesti saatavailla: https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/

Opetusmenetelmät

- Flipped Learning
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- Etäohjaus ZOOM/TEAMS
- Lähiohjaus
- harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- yksilöllinen projektiympäristön sovellus harjoitus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi/7-Koealue-ja-koe/koe/

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- ohjaukset 20 h
- harjoitustehtävä 50 h
- itsenäinen opiskelu 40h
Yhteensä 110 h

Sisällön jaksotus

Toteutuksessa vapaa yksilöllinen eteneminen alkaen alkuinfosta. Palautettuaan harjoitustyöt hyväksytysti voi osallistua kokeeseen EXAM-ympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on toteutettu ns. Flipped Learning-mallilla, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti materiaaliin ja osallistuu tarvittaessa ZOOM-ohjauksiin. Ohjauksissa käydään läpi ongelmia ja ohjataan harjoitustehtäviä.

Voit osallistua viikoittain lähiohjaukseen IT Dynamolla Turbiini talossa.

HUOMIO: Pakollinen osallistuminen järjestettyyn ohjaukseen vähintään kuusi kertaa, joko verkossa (ZOOM) tai lähikontaktina Turbiini luokka. Aktiivisuutta seurataan!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: tiedät projektitoiminnan peruskäsitteet, tärkeimmät menetelmät ja tarvittavat dokumentit. Ymmärrät projektitoimintamallin merkityksen.

Lisätiedot

http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/fi