Siirry suoraan sisältöön

Sovellettu matematiikka: Kryptologia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM7020-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Alestalo

Ryhmät

 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 11.01.2024 12:15 - 13:45, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 16.01.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 18.01.2024 12:15 - 13:45, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 23.01.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 25.01.2024 12:15 - 13:45, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 30.01.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 01.02.2024 12:15 - 13:45, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 06.02.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 08.02.2024 12:15 - 13:45, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 13.02.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 20.02.2024 08:30 - 10:30, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3008
 • 22.02.2024 09:00 - 11:15, Sovellettu matematiikka: Kryptologia/vaihtoehtoinen koeaika
 • 22.02.2024 12:00 - 14:15, Sovellettu matematiikka: Kryptologia / Koe

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kryptologia on vaihtoehto tieto- ja viestintätekniikan sovelletun matematiikan opintojaksoksi. Tällä opintojaksolla suuntaat osaamistasi tietoturvassa ja erityisesti salausmenetelmissä tarvittavaan matematiikkaan.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys 
• tiedot ja ymmärrys tieto- ja viestintätekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista 
• tiedot ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä sillä tasolla, joka mahdollistaa muiden ohjelman tulosten saavuttamisen mukaan lukien käsityksen tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla 
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön 
• ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista 

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät ja ymmärrät tavallisimpien salausmenetelmien matemaattiset periaatteet. Osaat ratkoa yksinkertaisia kongruenssiyhtälöitä. Osaat valita tilanteeseen sopivan salausmenetelmän ja sinulla on valmiudet syventää osaamistasi itsenäisesti.

Sisältö

Funktioiden ominaisuuksia (surjektio, injektio, bijektio), lukuteoriaa (jaollisuus, alkuluvut, kongruenssi, modulolaskenta), satunnaislukujen generointi, klassisia salausmenetelmiä, symmetrinen ja asymmetrinen salaus, elliptiset käyrät

Aika ja paikka

Opintojakso toteututetaan viikoilla 2 -8 (8.1.-23.2.2024) Dynamolla, Lutakon kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oppimisympäristössä jakama kirjallinen materiaali ja videomateriaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus 2+2 h/viikko, joissa luentoa ja laskuharjoituksia.
Palautettavat laskuharjoitukset.
Viikkotestit oppimisympäristössä.

Itsenäistä opiskelua varten on olemassa luentovideot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Julkaistaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot + laskuharjoitukset 24 h
Palautettavat laskuharjoitukset 2 x 9 h = 18 h
Viikkotestit 5 x 1 h = 5 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 25 h
Tentti 3 h

Kuormitus on tasainen koko opintojakson ajan, yhteensä 81 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan tentin, palautettavien laskuharjoitusten ja viikkotestien avulla. Suoritteet pisteytetään. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet koko opintojakson maksimipistemäärästä ja vähintään kolmasosa kokeen maksimipistemäärästä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedät ja ymmärrät kryptologiaan liittyvät keskeiset matemaattiset käsitteet ja laskusäännöt. Osaat ratkoa yksinkertaisia kongruenssiyhtälöitä. Ymmärrät salausmenetelmien matemaattiset periaatteet ja tiedät salausmenetelmien käyttötarkoitukset. Pystyt itsenäisesti perehtymään johonkin kryptologiaan liittyvään uuteen aiheeseen.

Esitietovaatimukset

Osaat joukko-opin ja kombinatoriikan alkeet, ymmärrät jaollisuuden ja kongruenssin käsitteen.