Siirry suoraan sisältöön

Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM7050-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Arvio

Ryhmät

 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 17.01.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 18.01.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 24.01.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 25.01.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 31.01.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 01.02.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 07.02.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 08.02.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 14.02.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 15.02.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 21.02.2024 14:15 - 15:45, Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit TZLM7050-3009
 • 22.02.2024 15:45 - 20:00, Villen matikankokeet (Mat2 & VM)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Vektorit ja matriisit on vaihtoehto tieto- ja viestintätekniikan sovelletun matematiikan opintojaksoksi. Tällä opintojaksolla suuntaat osaamistasi erityisesti 3D-ohjelmoinnissa tarvittavaan matematiikkaan, mutta opintojakson käytyäsi tunnistat myös muita vektori- ja matriisilaskennan käyttömahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan alalla.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
• tiedot ja ymmärrys tieto- ja viestintätekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista
• tiedot ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä sillä tasolla, joka mahdollistaa muiden ohjelman tulosten saavuttamisen mukaan lukien käsityksen tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
• ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi tiedät ja ymmärrät vektorin ja matriisin käsitteet, merkintätavat ja perusoperaatiot. Ymmärrät vektoreiden ja matriisien merkityksen 3D-ohjelmoinnissa, tunnistat niiden käyttömahdollisuuksia ja osaat käyttää vektori- ja matriisilaskentaa tietotekniikan alan yksinkertaisissa sovelluksissa.

Sisältö

Vektorin käsite, perusoperaatiot, piste- ja ristitulo, vektoriprojektio, suoran ja tason määrittely vektoreiden avulla, matriisin käsite, perusoperaatiot, determinantti, käänteismatriisi, muunnosmatriisit (kierto, skaalaus, siirto), ortogonaalinen matriisi, homogeeniset koordinaatit, muunnokset koordinaatistojen välillä. Käsitteiden ja operaatioiden sovelluksia erityisesti 3D-ohjelmoinnissa, mutta myös muilla tietotekniikan aloilla.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-8 (9.1. - 24.2.2023) Lutakon kampukselle kontaktina Dynamolla.

Opintojakson tarkempi aikataulu sovitaan opintojakson alussa ja julkaistaan verkko-oppimisympäristössä.

Joillakin viikoilla voi olla etäopetusta Dynamon tilojen käytettävyydestä riippuen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oppimisympäristössä jakama kirjallinen materiaali ja videomateriaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus viikoittain, ohjaukset, itsenäinen työskentely.

Palautettavat laskuharjoitukset
Viikkotestit oppimisympäristössä
Itsenäistä opiskelua varten on olemassa luentovideot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kurssikoe ja kaksi uusintamahdollisuutta.
Tenttien ja uusintamahdollisuuksien ajankohdat julkaistaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Kurssi päättyy uusintakoe-2:een. Tämän jälkeen kurssipalautuksia ei voi enää palauttaa ja vaillinaisesti suoritettu kurssi tulee käydä kokonaan uudelleen seuraavan kurssitoteutuksen yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 3 op * 27 h/op = 81 h.
Kontaktiopetus ja -ohjaus noin 30 h
Palautettavat laskuharjoitukset 6 x 4 h = 24 h
Viikkotestit 6 x 2 h = 12 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 12 h
Tentti 3 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan tentin, palautettavien laskuharjoitusten ja viikkotestien avulla. Suoritteet pisteytetään. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet koko opintojakson maksimipistemäärästä ja vähintään kolmasosa kokeen maksimipistemäärästä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat vektoreihin ja matriiseihin liittyvät merkinnät. Ymmärrät vektorin ja matriisin käsitteet ja osaat laskea vektoreiden ja matriisien peruslaskutoimituksia. Ymmärrät vektori- ja matriisilaskennan merkityksen 3D-ohjelmoinnissa ja osaat soveltaa vektori- ja matriisilaskentaa alan yksinkertaisissa sovelluksissa.

Esitietovaatimukset

Osaat suorakulmaisen kolmion trigonometrian.

Lisätiedot

Opintojakso on esitietovaatimuksena Graphics Programming - ja Game Engine -opintojaksoille.