Siirry suoraan sisältöön

Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille (5 op)

Toteutuksen tunnus: SN00BB58-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bachelor's Degree Programme in Nursing (AMK)

Opettaja

 • Maria Rautio

Vastuuopettaja

Sara Tuisku

Ryhmät

 • SNS22KKE
  Bachelor's Degree Programme in Nursing, Kenia
 • 01.11.2023 12:30 - 15:00, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 03.11.2023 09:00 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 06.11.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 08.11.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 15.11.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 17.11.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 20.11.2023 09:00 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 22.11.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 29.11.2023 09:00 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 01.12.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 12.12.2023 12:15 - 14:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004
 • 14.12.2023 09:00 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3004

Tavoitteet

Osaat kehittää kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi sekä taitoasi osallistua viestintätilanteisiin arjessa ja työpaikalla. Kehität lukemisstrategioitasi ja ymmärrät yksinkertaisia asiatekstejä. Laajennat sanavarastoasi muun muassa hoitoalan sanastolla ja työelämäsanastolla.

Pystyt toimimaan rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja tavallisimmissa arkisissa kohtaamisissa. Osaat käyttää kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi.

Sisältö

Kehität

taitoasi osallistua viestintätilanteisiin arjessa ja hoitoalan tilanteissa
kielenoppimisstrategioitasi
lukemisstrategioitasi
aktiivista kielenoppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella
kulttuurista osaamistasi etenkin hoitoalalla.

Opiskelet

ymmärtämään ja kirjoittamaan lyhyitä asiatekstejä
käyttämään kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi.

Opetusmenetelmät

Tutkinto-ohjelma tarjoaa oppikirjan opintojaksolle. Oppikirjana on Hoidetaan suomeksi.
Kurssi alkaa 3.11.2023 ja kestää 20.12.2023 asti. Huom. Ensimmäinen kerta onkin vasta pe 3.11.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:

- Oppitunnit 36 h Jamkin kampuksilla. Katso aikataulu ja luokkahuoneet kalenterista.
- Itsenäistä opiskelua, virtuaaliopiskelua ja tehtäviä 99 h.

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 h (yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä).

Opintojakson lopussa on kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Pystyt toimimaan rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja tavallisimmissa arkisissa kohtaamisissa. Osaat käyttää kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi. Muodostat lauseita tilanteen mukaan tutuista aihepiireistä. Pystyt kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä sanakirjan avulla. Puheen ymmärtäminen edellyttää toistoja ja uudelleenmuotoiluja.

2 Pystyt toimimaan rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja arkisissa kohtaamisissa. Käytät kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi. Pystyt kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä sanakirjan avulla. Puheen ymmärtäminen edellyttää toisinaan toistoja ja uudelleenmuotoiluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Selviydyt rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja arkisissa kohtaamisissa. Osaat viestiä tutuista aihepiireistä. Osaat toimia tavallisissa hoitotyön tilanteissa. Ymmärrät tuttujen aihepiirien tekstien pääasiat. Osaat kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärrät hidastettua puhetta ja osaat kysyä, jos et ymmärrä.

4 Osaat toimia arkielämän ja hoitoalan tavallisimmissa sosiaalisissa kohtaamisissa ja rutiininomaisissa keskusteluissa. Osaat viestiä tutuista aihepiireistä. Pystyt käyttämään jokapäiväisiin työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa ja ohjata potilasta tutuissa hoitotyön tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Ymmärrät arkielämään liittyvien ja hoitoalan yleisimpien tekstien pääasiat. Osaat kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärrät pääasiat yleiskielisestä puheesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Osaat toimia arkielämän ja hoitoalan sosiaalisissa kohtaamisissa ja keskusteluissa. Osaat viestiä tutuista aihepiireistä. Osaat käyttää jokapäiväisiin työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa ja ohjata potilasta hoitotyön tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Ymmärrät arkielämään liittyvien ja hoitoalan yleisimpien tekstien pääasiat. Osaat kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärrät yleiskielistä normaalitempoista puhetta.

Esitietovaatimukset

JAMKin Finnish 3 tai vastaavat tiedot

Lisätiedot

Sairaanhoitajaopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.