Siirry suoraan sisältöön

Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille (5 op)

Toteutuksen tunnus: SN00BB58-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bachelor's Degree Programme in Nursing (AMK)

Opettaja

 • Sara Tuisku

Ryhmät

 • SNS22SG2
  Bachelor's Degree Programme in Nursing
 • SNS22SG1
  Bachelor's Degree Programme in Nursing
 • 10.01.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 10.01.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 25.01.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 25.01.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 07.02.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 07.02.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 21.02.2024 10:00 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 21.02.2024 12:15 - 15:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 05.03.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 05.03.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 20.03.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 20.03.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 03.04.2024 10:00 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 03.04.2024 12:15 - 15:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 17.04.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 17.04.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 30.04.2024 08:15 - 11:30, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005
 • 30.04.2024 12:15 - 13:45, Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille SN00BB58-3005

Tavoitteet

Osaat kehittää kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi sekä taitoasi osallistua viestintätilanteisiin arjessa ja työpaikalla. Kehität lukemisstrategioitasi ja ymmärrät yksinkertaisia asiatekstejä. Laajennat sanavarastoasi muun muassa hoitoalan sanastolla ja työelämäsanastolla.

Pystyt toimimaan rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja tavallisimmissa arkisissa kohtaamisissa. Osaat käyttää kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi.

Sisältö

Kehität

taitoasi osallistua viestintätilanteisiin arjessa ja hoitoalan tilanteissa
kielenoppimisstrategioitasi
lukemisstrategioitasi
aktiivista kielenoppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella
kulttuurista osaamistasi etenkin hoitoalalla.

Opiskelet

ymmärtämään ja kirjoittamaan lyhyitä asiatekstejä
käyttämään kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi.

Opetusmenetelmät

Tutkinto-ohjelma tarjoaa oppikirjan opintojaksolle. Oppikirjana on Hoidetaan suomeksi.
Kurssi alkaa 11.1.2024 ja kestää 20.5.2023 asti.

Oppitunnit joka toinen viikko (intensiivipäivät) - jos olet harjoittelussa, informoi mentoria suomen kurssista ja pyydä työvuorosuunnittelussa päivä vapaaksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:

- Oppitunnit 48 h Jamkin kampuksilla. Katso aikataulu ja luokkahuoneet kalenterista.
- Itsenäistä opiskelua, virtuaaliopiskelua ja tehtäviä 87 h.

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 h (yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä).

Opintojakson lopussa on kirjallinen ja suullinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Pystyt toimimaan rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja tavallisimmissa arkisissa kohtaamisissa. Osaat käyttää kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi. Muodostat lauseita tilanteen mukaan tutuista aihepiireistä. Pystyt kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä sanakirjan avulla. Puheen ymmärtäminen edellyttää toistoja ja uudelleenmuotoiluja.

2 Pystyt toimimaan rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja arkisissa kohtaamisissa. Käytät kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi. Pystyt kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä sanakirjan avulla. Puheen ymmärtäminen edellyttää toisinaan toistoja ja uudelleenmuotoiluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Selviydyt rutiininomaisissa hoitotyöhön liittyvissä tilanteissa ja arkisissa kohtaamisissa. Osaat viestiä tutuista aihepiireistä. Osaat toimia tavallisissa hoitotyön tilanteissa. Ymmärrät tuttujen aihepiirien tekstien pääasiat. Osaat kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärrät hidastettua puhetta ja osaat kysyä, jos et ymmärrä.

4 Osaat toimia arkielämän ja hoitoalan tavallisimmissa sosiaalisissa kohtaamisissa ja rutiininomaisissa keskusteluissa. Osaat viestiä tutuista aihepiireistä. Pystyt käyttämään jokapäiväisiin työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa ja ohjata potilasta tutuissa hoitotyön tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Ymmärrät arkielämään liittyvien ja hoitoalan yleisimpien tekstien pääasiat. Osaat kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärrät pääasiat yleiskielisestä puheesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Osaat toimia arkielämän ja hoitoalan sosiaalisissa kohtaamisissa ja keskusteluissa. Osaat viestiä tutuista aihepiireistä. Osaat käyttää jokapäiväisiin työelämän tilanteisiin liittyvää keskeistä sanastoa ja ohjata potilasta hoitotyön tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Ymmärrät arkielämään liittyvien ja hoitoalan yleisimpien tekstien pääasiat. Osaat kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Ymmärrät yleiskielistä normaalitempoista puhetta.

Esitietovaatimukset

JAMKin Finnish 3 tai vastaavat tiedot

Lisätiedot

Sairaanhoitajaopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.