Siirry suoraan sisältöön

Käyttövarmuuden hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKU0300-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Harri Tuukkanen

Ajoitusryhmät

 • TER21S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER21SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TKN21SB (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER21S1
 • TER21SM
 • TKN21SB
 • 07.09.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 14.09.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 21.09.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 25.09.2023 11:30 - 14:00, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 02.10.2023 11:30 - 14:00, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 12.10.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 26.10.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 02.11.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 09.11.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 16.11.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 23.11.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 30.11.2023 08:00 - 10:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007
 • 08.12.2023 09:00 - 11:30, Käyttövarmuuden hallinta TKKU0300-3007

Tavoitteet

Tuotannon, kunnossapidon tai suunnittelun tuleva ammattilainen, saat tästä opintojaksosta tukea ymmärtääksesi käyttöomaisuuden elinkaaren hankinnasta poistoon.Osaat määritellä tarvittavan suorituskyvyn monipuolisesti eli kykenet esittämään monipuolisia ja mitattavissa olevia teknisiä vaatimuksia. Ymmärrät järjestelmän kokonaistehokkuuden, sekä käyttövarmuuden merkityksen tuotannolle ja pystyt tarkastelemaan asiaa myös laskennallisesti. Kykenet esittämään analyyttisiä ratkaisumalleja erilaisiin käyttövarmuushaasteisiin, sekä soveltaa tunnettuja työkaluja haasteiden ratkaisussa

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät käyttövarmuusajattelun periaatteet sekä ymmärrät vaatimusmäärittelyn merkityksen.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa analyyttisia työkaluja järjestelmien käyttövarmuuden ylläpitämisen varmistamiseksi.

Monialainen osaaminen:
Hallitset sekä matemaattis-luonnontieteellisiä että laadullisia taitoja

Sisältö

Järjestelmän suorituskyvyn tekninen määrittäminen. Käyttövarmuus- ja luotettavuustekniikan käsitteet ja määritelmät. Tuotannon kokonaistehokkuus ja tekninen mittaaminen. Todennäköisyyslaskennan sovellukset. Käyttövarmuusanalyysit. Vikaantumisten perussyyanalyysit. Käyttövarmuuden kehittämismenetelmät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mikkonen, H. (toim.) 2009. Kuntoon perustuva kunnossapito: käsikirja. Helsinki. KP-Media.
Järvio, J. (toim.) 2017. Kunnossapito: tuotanto-omaisuuden hoitaminen. Helsinki: Kunnossapitoyhdistys Promaint.
Kosola J. 2007. Suorituskyvyn elinjakson hallinta. Helsinki. Maanpuolustuskorkeakoulu.
Kosola J. 2013. Vaatimustenhallinnan opas. Helsnki. Maanpuolustuskorkeakoulu.
Frenkel, I., Karagrigoriou, A., Lisnianski A. & Kleyner A. 2013. Applied Reliability Engineering and Risk Analysis: Probabilistic Models and Statistical Inference. John Wiley & Sons.
Smith, D. 2005 Reliability, Maintainability and Risk : Practical Methods for Engineers Including Reliability Centred Maintenance and Safety-Related Systems. Elsevier Science & Technology.
Kapur, K. Pecht, M. 2014. Reliability Engineering. Hoboken.
NASA - Reliability: https://extapps.ksc.nasa.gov/Reliability/
Standardit.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitustehtävät ohjattuna- sekä itseohjautuvana työskentelynä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustyön voi tehdä myös teollisuuteen / ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam-pohjainen tentti. Suoritus pääsääntöisesti koululla yhteisessä tilassa.

2 uusintamahdollisuutta hylätyille arvosanoille.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus koululla n. 3-4h viikossa. Viikkoharjoituksia osin ohjattuna n. 40 h Omalla ajalla suoritettavia harjoitustöitä n. 30 h.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointiperusteet: Tentti 50 %, Harjoitustyö 30 %, Muut harjoitukset 20 %. Tentti on läpäistävä vähintään 50 % pistesuoritteella. Harjoitustyö tulee suorittaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1)
Hallitset opintojakson perusasiat:
- Käyttövarmuus- ja luotettavuustekniikan käsitteet ja määritelmät.
- Todennäköisyyslaskennan sovellukset.
- Käyttövarmuusanalyysit.
- Käyttövarmuuden kehittämismenetelmät.
- Käyttövarmuuden mallintaminen.
- Vikaantumisten perussyyanalyysit.

(2)
Osaat soveltaa ohessa mainittuja analyyseja rajatusti:
- Käyttövarmuus- ja luotettavuustekniikan käsitteet ja määritelmät.
- Todennäköisyyslaskennan sovellukset.
- Käyttövarmuusanalyysit.
- Käyttövarmuuden kehittämismenetelmät.
- Käyttövarmuuden mallintaminen.
- Vikaantumisten perussyyanalyysit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3)
Osaat soveltaa oppimaasi monipuolisesti ja kykenet itsenäisiin ratkaisuihin käytännönläheisissä tehtävissä.

(4)
Hallitset vaatimustenmäärittelyprosessit, pystyt perustelemaan käyttövarmuuden hallintaan liittyviä ratkaisuja matemaattisesti sekä tunnet tuotannon ja kunnossapidon kannalta kriittiset analyysityökalut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Hallitset käyttövarmuuden hallinnan keskeiset käsitteet sekä menetelmät ja pystyt soveltamaan niitä itsenäisesti, kriittisesti ja innovatiivisesti käytännön haasteissa. Pystyt vetämään aihepiirin analyysejä todellisessa käyttöympäristössä sekä ratkaisemaan ongelmia analyyttisilla työkaluilla.

Esitietovaatimukset

Insinöörin matemaattinen osaaminen. Teollisten järjestelmien tuntemus perusrakenteen tuntemus. Opintojakso soveltuu kaikille Konetekniikan- sähkö/automaatiotekniikan, energiatekniikan ja logistiikan insinööreille opintojen puolivälissä tai myöhemmin.