Siirry suoraan sisältöön

Konedynamiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TKTT0150-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 33

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Tomi Nieminen

Ryhmät

 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 04.09.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 11.09.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 18.09.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 25.09.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 02.10.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 09.10.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 23.10.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 30.10.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 06.11.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005 - Tarvitaanko korvaava tila?
 • 13.11.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 20.11.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 27.11.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 04.12.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 11.12.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005
 • 18.12.2023 13:15 - 15:45, Konedynamiikka TKTT0150-3005

Tavoitteet

Koneensuunnittelijan on pystyttävä huolehtimaan, ettei suunniteltu rakenne ala värähtelemään haitallisesti käyttötilanteessa. Opintojaksolla opit laskemaan rakenteiden ominaistaajuudet ja ymmärrät niiden merkityksen pakotetussa värähtelyssä. Osaat myös mitoittaa yksinkertaisia rakenteita siten, ettei käyttötilanteessa tapahdu resonanssi-ilmiötä. Tunnistat myös usean vapausasteen värähtelijät, jotka vaativat haastavamman analyysin.

Tieto ja ymmärrys: Ymmärrät vapaaseen värähtelyyn ja pakkovärähtelyyn liittyvät käsitteet ja ilmiöt.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Osaat soveltaa oppimiasi tekniikoita käytäntöön koneensuunnittelussa.

Sisältö

Yhden vapausasteen vapaa värähtely, vaimennettu värähtely ja pakkovärähtely. Useiden jousien yhdistelmät. Elastiset rakenteet jousina. Värähtelyn siirtyvyys. Resonanssi-ilmiö ja pyörivien koneiden värähtely. Usean vapausasteen värähtelijöiden tunnistaminen ja analyysi yksinkertaisissa tilanteissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Inman: Engineering vibration

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, virtuaaliopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 28 h. Itsenäinen työskentely 40 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu n. 90% tentistä ja n.10% projektityöstä, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä.

Välttävä (1): Tunnet värähtelymekaniikan perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet värähtelymekaniikan perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä perusratkaisuja..

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat opintojaksolla käsitellyistä käsitteistä ja menetelmistä. Osaat soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön yksinkertaisissa tilanteissa.

Kiitettävä (4): Hallitset opintojaksolla käsitellyt käsitteet ja menetelmät. Osaat soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset opintojaksolla käsitellyt käsitteet ja menetelmät. Osaat luovasti soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön myös kohtaamissasi uusissa ongelmatilanteissa.

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.

Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.

SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikka.