Siirry suoraan sisältöön

Toimilaitetekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TKTT0300-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Markku Ström

Ryhmät

 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 05.09.2023 09:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 26.09.2023 09:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 03.10.2023 09:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 24.10.2023 11:30 - 13:00, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 31.10.2023 11:30 - 13:00, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 02.11.2023 08:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 07.11.2023 11:30 - 13:00, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006
 • 09.11.2023 08:00 - 10:30, Toimilaitetekniikka TKTT0300-3006

Tavoitteet

Tutustut hydrauliikassa käytettyihin venttiileihin ja toimilaitteisiin ja niiden toimintaan. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

Tieto ja ymmärrys: Tunnet hydrauliikan teorian ja sinulla on keskeiset tiedot hydrauliikan peruslaiteratkaisuista ja hydrauliikan eri sovellusalueista.Osaat matematiikan ja fysiikan avulla kuvata hydraulisen tekniikan ilmiöitä ja ratkaista ongelmia.

Sisältö

Hydrauliikan perusteet. Hyrauliikan toimilaitteet, paineventtiilit, virtaventtiilit ja suuntaventtiilit. Hydraulijärjestelmän suunnittelu ja simulointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden hahmottamisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnistat hydrauliikan komponentit ja osaat tulkita hydraulikaavioita.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa toteutuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää pneumaattisen järjestelmän toiminnan, käytön ja suunnittelun automaatiosovelluksissa. Opiskelija ymmärtää ohjausjärjestelmien perusteet, anturit ja niiden kytkennät.