Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuus (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1020-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Joonatan Ovaska

Ryhmät

 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus - Monimuoto
 • 17.01.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 24.01.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 31.01.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 07.02.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 14.02.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 21.02.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 06.03.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 13.03.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 20.03.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus
 • 27.03.2024 13:45 - 15:45, Kyberturvallisuus

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet:
Sinä hallitset keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (esim. luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja lainsäädäntö (esim. tietosuoja, suojaustasot). Sinä käsität miten nämä soveltuvat henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja organisaation kyberturvallisuudessa. Sinä tutustut teknisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan esimerkiksi suojata järjestelmiä, havaita puutteita ja varmistaa tiedon eheys. Sinä tunnet tiedonsiirrossa käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen sekä haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien toimintaperiaatteet ja vaikutukset.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

Johdanto kyberturvallisuuteen
- Nykypäivän tilanne ja ilmiöt
- Terminologia

Yhteiskunnallinen kyberturvallisuus
- Lainsäädäntö, standardit, lisenssit
- Informaatioturvallisuus ja vaikuttaminen
- GDPR ja tietosuojaselosteet
- Valtiolliset toimijat (Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi)

Henkilökohtainen kyberturvallisuus
- Medialukutaito ja tiedon luotettavuus
- Riskienhallinta
- Pääsynhallinta ja salasana
- Kryptologia (tarkastussummafunktiot, asymmetrinen ja symmetrinen salaus)
- Haittaohjelmat, uhat ja haavoittuvuudet
- Tiedonsiirronsalaus
- Henkilökohtaisten laitteiden koventaminen
- Oman tiedon luokittelu (yksityinen, julkinen)

Organisaation kyberturvallisuus
- Miten edellä mainitut vaikuttavat julkisten ja yksityisten organisaatioiden kokonaisturvallisuuteen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 42 h
- harjoitustyöt 12 h
- tehtävät 28 h
- itsenäinen työskentely 27 h
Yhteensä 109 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa jotain kyberturvallisuuteen liittyvästä teoriasta. Harjoitustyö on palautettu, mutta sisältää puutteita. Harjoitustyö on esitelty.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön sisältää vaadittuja asioita. Harjoitustyö on esitelty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa monipuolisesti kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön dokumentaatio on melko kattavaa ja harjoitustyöstä on pidetty esitys.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa perusteellisesti kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön dokumentaatio on kattavaa ja harjoitustyöstä on pidetty sujuva esitys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tavallisesta poikkeavasti kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön dokumentaatio on kattava, ymmärrettävä ja virheetön. Harjoitustyöstä on pidetty sujuva esitys.

Esitietovaatimukset

Linuxin käyttö ja hallinta
Ohjelmoinnin perusteet
Tietoverkot