Siirry suoraan sisältöön

Rokottaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2016-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Heidi Pasonen
 • Suvi Aunala

Ryhmät

 • ZJASAR23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja päivä
 • SAR23S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 12.02.2024 10:00 - 10:45, Rokottaminen SZYY2016-3024
 • 02.05.2024 08:15 - 09:45, Rokottaminen SZYY2016-3024
 • 02.05.2024 12:15 - 13:45, Rokottaminen SZYY2016-3024
 • 06.05.2024 10:00 - 11:30, Rokottaminen SZYY2016-3024
 • 06.05.2024 12:15 - 13:45, Rokottaminen SZYY2016-3024
 • 06.05.2024 14:00 - 15:30, Rokottaminen SZYY2016-3024

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit rokotusosaamisen perusteet.


Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät rokottamisen merkityksen ja eettiset periaatteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Hahmotat rokottamisen merkityksen maailmanlaajuisesti terveyttä edistävänä toimintana.
Sinulla on valmiudet rokotuksiin liittyvään näyttöön perustuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.
Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, kansallisen rokotusohjelman sekä rokotusten haittavaikutukset.
Osaat ohjattuna rokottaa aseptiikan ja potilasturvallisuuden huomioiden.

Sisältö

Rokotusten vaikuttavuus
Rokotustoimintaa ohjaavat lait ja säädökset
Rokottamisen tietoperusta ja rokotustaidot
Asiakkaan ohjaaminen rokotuspäätöksessä
Erilaiset rokotustekniikat
Haittavaikutusten hoito

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-opintojakson oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus Metropolian Moodlessa: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, opintojaksoportfolio, pop up -ja itsereflektiotehtävät, verkkotentti sekä rokotuslaboraatio, joka toteutuu kontaktiopetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen työskentely 52h ja rokotuslaboraatio 2h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Verkkotentti ja kaksi uusintakertaa

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson suorittamista erillisten kriteereiden mukaisesti, jotka on laadittu toteuttajatahon toimesta.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.