Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva hoitotyö (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2013-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Pirkko Ratinen

Vastuuopettaja

Pirkko Ratinen

Ryhmät

 • ZJASAR23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto
 • ZJA23SSA
  Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto
 • SAR23SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 07.02.2024 08:15 - 09:45, Näyttöön perustuva hoitotyö SZYY2013-3026
 • 21.02.2024 14:45 - 16:15, Näyttöön perustuva hoitotyö SZYY2013-3026
 • 07.03.2024 08:00 - 11:30, Näyttöön perustuva hoitotyö SZYY2013-3026
 • 19.04.2024 08:00 - 16:00, Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3027 ja Näyttöön perustuva hoitotyö SZYY2013-3026

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja opit hyödyntämään sitä hoitotyön päätöksenteossa sekä ymmärrät oman ammattiroolisi vastuun näyttöön perustuvassa hoitotyössä.

Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallinnan osaaminen

Tavoitteet
Tiedät hoitotieteen keskeiset käsitteet hoitotyön lähtökohtana. Sinulla on valmiudet hakea tietoa hoitotieteen keskeisistä tietokannoista, tiivistää tutkimustietoa ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä hoitotyön eettisiä periaatteita oppimistehtävässäsi. Osaat tuoda esiin näyttöön perustuvaa hoitotyön osaamistasi posterin avulla. Osaat hoitotyön dokumentoinnin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Perehdyt hoitotyön päätöksentekoprosessiin.

Sisältö

Hoitotyön keskeiset käsitteet, arvot, hoitotyön prosessi, hoitotieteen tietokannat ja hoitotyön suositukset, dokumentointi ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä1
Osaat nimetä hoitotyössä käytettäviä käsitteitä, tietokantoja ja suosituksia. Osaat perusasioita näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä. Tunnistat hoitotyön prosessin ja osaat luetella yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Tunnistat omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.


Tyydyttävä 2
Sinulla on kokonaiskuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista. Ymmärrät perusasioita näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä. Ymmärrät hoitotyön prosessin ja osaat kuvata yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Osaat kuvata omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Sinulla on kokonaiskuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista ja osaat hakea tietoja sekä hyödyntää niitä. Ymmärrät perusasioita näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä. Ymmärrät hoitotyön prosessin ja osaat perustella yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Ymmärrät omaan ammattirooliisi liittyvän vastuun näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.

Kiitettävä 4
Sinulla on laaja kuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista, osaat hakea sekä soveltaen käyttää niitä. Osaat hoitotyön prosessin sekä perustella yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Osaat soveltaa omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sinulla on laaja kuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista, osaat hakea ja tiivistää tietoa sekä soveltaen käyttää ja arvioida tietoja. Osaat hoitotyön prosessin sekä perustella ja arvioida yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Osaat soveltaa ja arvioida omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.