Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen ja ohjaaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2014-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Riina Sahlman

Ryhmät

 • ZJASAR23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto
 • SAR23SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 06.02.2024 12:30 - 15:45, Terveyden edistäminen ja ohjaaminen SZYY2014-3032
 • 05.04.2024 08:15 - 11:30, Terveyden edistäminen ja ohjaaminen SZYY2014-3032

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksot opit terveyden edistämisen ja ohjaamisen perusteet hoitotyössä.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnet terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeisimmät käsitteet. Tiedät terveyden edistämisen ohjauksen keskeiset menetelmät hoitotyössä. Tiedät ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkityksen asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Sisältö

Terveyden edistämisen kansalliset ja kansainväliset strategiat
Terveyden edistämisen viitekehys ja keskeiset käsitteet
Terveyden edistämisen etiikka ja periaatteet
Terveyden edistämisen tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne
Muutosvaihemalli
Ohjauksen työmenetelmät: puheeksi ottaminen, motivoiva keskustelu, voimavaralähtöinen ohjaus, digitaaliset menetelmät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pietilä, A-M& Terkamo-Moisio, A (toim). 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publication of the University of Eastern Finland. Https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3108-5/urn_isbn_978-952-61-3108-5.pdf

Opetusmenetelmät

Flipped-learning, verkkokurssit, case-opiskelu ja seminaari.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Seminaari , jossa läsnäolovelvollisuus

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja työn opinnollistaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja ennakkovalmistautuminen 1op
Motivoivan keskustelun ja aktivoivat menetelmät verkkokurssit 0,5 op
Oppimispäiväkirja 0,5op
Ryhmätehtävä 1op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat kuvailla ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat kuvata ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkityksen asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvailla terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat kuvailla ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat tulkita ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat määritellä terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat määritellä ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja ymmärrät niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Kiitettävä 4
Osaat havainnollistaa terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat määritellä ja perustella ohjauksen keskeiset menetelmät terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja perustella niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat havainnollistaa terveyden edistämisen viitekehyksen, periaatteet ja keskeiset käsitteet. Osaat määritellä ja arvioida ohjauksen keskeisiä menetelmiä terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa ja analysoida ajankohtaisia terveyden edistämisen suosituksia ja arvioida niiden merkitystä asiakaslähtöisessä ohjauksessa.