Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW203-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Hannu Piispanen
 • Seija Tiilikainen
 • Tuija Kontinen
 • Niilo Kuokkanen
 • Tuija Hakala
 • Janne Alenius
 • Tiina Oksanen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Eija Kuisma

Vastuuopettaja

Janne Alenius

Ryhmät

 • SAR22S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR22S2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 30.08.2023 12:15 - 13:00, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 30.08.2023 13:15 - 16:30, Kliiniset tutkimukset
 • 31.08.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 01.09.2023 08:15 - 11:30, Motivoiva keskustelu /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 01.09.2023 12:30 - 14:00, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 06.09.2023 12:30 - 15:45, Kliiniset tutkimukset
 • 07.09.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 08.09.2023 12:30 - 14:00, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 12.09.2023 10:00 - 11:30, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 13.09.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 13.09.2023 12:30 - 15:45, Kliiniset tutkimukset
 • 20.09.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 20.09.2023 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 21.09.2023 12:30 - 14:00, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 22.09.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 28.09.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 29.09.2023 08:15 - 11:30, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 03.10.2023 08:15 - 11:30, Kertaus /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 03.10.2023 12:30 - 15:45, Osaamisen näyttö /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 10.10.2023 10:00 - 11:30, Lääkelaskut / Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017
 • 24.10.2023 08:15 - 09:45, Lääkelaskutentti /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3017

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit arvioimaan potilaan elintoimintoja ja toteuttamaan kliinisiä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat soveltaa keskeisiä sisätautien hoitotyön kliinisiä menetelmiä, tutkimuksia ja lääkelaskutaitoja sekä niihin liittyvää perusteknologiaa potilasturvallisuuden ja aseptiikan huomioiden. Osaat perustella tekemäsi ratkaisut näyttöön perustuvasti.

Sisältö

Potilaan vitaalielintoimintojen seuranta ja hoito (EKG, monitorointi, elvytys, NIV)
Laskimonsisäisen lääke- ja nestehoidon toteutus (perifeerinen kanylointi, lääkelisäyksen toteuttaminen, nestebalanssin laskeminen)
Potilaan ohjaamisen ja kohtaamisen taito (motivoiva haastattelu, uhkaavan potilaan kohtaaminen)
Erilaisten arvioinnin ja raportoinnin työkalujen käyttö (NEWS, ABCDE, ISBAR) sekä hoitoteknologian käyttö (Medanets, infuusioautomaatti, ruiskupumppu)
Turvallinen lääkelaskutaito (annosnopeudet, lääkelaimennokset, infuusio- ja lääkeliuosten valmistaminen)
Keskeisimmät kliiniset tutkimukset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. (keskeisimmät potilaasta otettavat näytteet, näytteenoton välineistö, näytteenottoon liittyvien preanalyyttisten tekijöiden huomiointi osana omaa toimintaa ja näytteenoton laadunhallinta)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen O., Blek-Vehkaluoto M., Buure T., Ekola S., Partamies S., Sulosaari V. 2019. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Ajankohtainen työtilassa oleva materiaali.
Oppiportin kurssit.

Lisälukemista:
Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisemat ajankohtaiset Hotus-hoitosuositukset

Lääkelaskut:
Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. Uusin painos. Annos oivallusta. Helsinki: Sanoma Pro. 978-951-37-7139-3

Muuta hyödyllistä materiaalia:
Lääkelaskenta. Sirpa Ernvall, Antero Pulli, Anne-Marie Salonen ym. ISBN 9789526317847
Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju, Jani Hannula. ISBN 9789513771393
DOSE - nettisovellus on käytössäsi
Dose- lääkelaskuohjelma on vapaasti käytettävissä. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on lisenssi Dose- lääkelaskuohjelmaan. Kielivalinta on suomi, ruotsi tai englanti. Linkki
https://www.foycom.fi/medical/
Käyttäjätunnus: JAMK
Salasana: JAMK0921
Kännykkäsovelluksia:
Play Kaupasta voi asentaa kännykkääsi LääkeMaisteri – ja Lääkelaskut (betaversio) - sovellukset

Opetusmenetelmät

Toiminnallinen oppiminen, simulaatio-opetus, verkko-opiskelu ja webinaari-luennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskuista on tentti. Ajankohta ja tenttimuoto ilmoitetaan/sovitaan toteutuksen alussa. Uusintatenttimahdollisuus on Exam-studiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, sisältäen taitojen harjoittelun laboraatioissa, luennot, itsenäisen verkko-opiskelun ja lääkelaskutentin.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksilukemisen menettelysäännöt kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat käytännön kokeessa soveltaa sisätautien hoitotyön kliinisiä menetelmiä ja niihin liittyvää perusteknologiaa potilasturvallisuuden ja aseptiikan huomioiden.
Osaat perustella tekemiäsi ratkaisut näyttöön perustuvasti.
Osaat määrittää kirjallisessa kokeessa virheettömästi lääkeannoksia.
Osaat kliinisten tutkimusten ryhmätehtävässä soveltaa tietoa ja osaamistasi näytteenottoprosessista sekä osoittaa osaamisesi tehtävän esityksessä ja vertaispalautteen antamisessa

Esitietovaatimukset

Hallitset hoitotyön keskeiset auttamismenetelmät ja lääkehoidon perusteet. Osaat dokumentoida lainsäädännön edellyttämällä tavalla.