Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW204-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Seija Tiilikainen
 • Kaisu Paalanen
 • Tuija Hakala
 • Janne Alenius
 • Tiina Oksanen

Vastuuopettaja

Tiina Oksanen

Ryhmät

 • SAR22S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR22S2
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on harjoitella ohjattuna sisätautia sairastavan potilaan hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhdessä hoitotiimin kanssa.

Opintojakson osaamiset
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Yrittäjyys, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä ja lääkehoitoa sekä toteuttaa kliinisiä hoitotoimenpiteitä. Työskentelysi ohjatussa harjoittelussa on asiakaslähtöistä, potilasturvallista, terveyttä edistävää, näyttöön perustuvaa ja työskentelet sairaanhoitajan eettisiä ohjeita noudattaen.

Sisältö

Hoitotyön harjoittelu tehdään terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa sisätautien, keuhkosairauksien, sydänsairauksien, neurologian, hematologian, syöpäsairauksien vuodeosastolla tai kuntoutusosastolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2016. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.

Soveltuvat Käypä hoito ja Hoitotyön suositukset.

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Ohjauskeskustelut
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämässä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on aikaisempi hoitoalan tutkinto ja vähintään 6 kk työkokemusta sisätautien hoitotyöhön harjoitteluun soveltuvasta yksiköstä, harjoittelu on tiettyjen reunaehtojen täyttyessä mahdollista suorittaa opinnollistettuna. Jos työkokemusta on vähintään 2 vuotta ja työnkuva on ollut laaja-alainen, voidaan harkita myös osittaista hyväksilukua aikaisemman osaamisen perusteella. Neuvottelut näihin liittyen tulee käydä hyvissä ajoin harjoittelun vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelussa tehtävät työharjoittelutunnit 152 h.
Kirjallinen oppimistehtävä 10 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Sisätautien hoitotyön harjoittelu tehdään terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa sisätautien, keuhkosairauksien, sydänsairauksien, neurologian, hematologian, syöpäsairauksien vuodeosastolla tai kuntoutusosastolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty erillisten harjoittelun arviointikriteerien mukaan.