Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön auttamismenetelmät (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2015-3026

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Jaana Perttunen
  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • ZJASAR24KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 20.03.2024 10:15 - 11:45, SZYY2015-3026 Hoitotyön auttamismenetelmät
  • 24.04.2024 12:30 - 14:00, Hoitotyön auttamismenetelmät SZYY2015-3026

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan potilaan tarpeita ja vastaamaan niihin hoitotyön keinoin.

Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat ihmisen perustarpeita ja tiedät hoitotyön menetelmiä, joilla vastaat niihin turvallisuutta noudattaen.
Tiedät ergonomian ja aseptiikan keskeisiä periaatteita.
Tiedät ammatillisen kohtaamisen perusteita.
Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Sisältö

Hoitotyön aseptiset toimintaperiaatteet (infektioiden torjunnan perusteet, käsihygienia ja aseptinen työjärjestys)
Hygieniassa avustaminen
Vitaalielintoimintojen tarkkailu (verenpaine, pulssi, hengitys, lämpö, kipu ja tajunta)
Erittämisen tarpeista huolehtiminen (virtsarakon kerta- ja kestokatetrointi, suolen toiminta)
Ravitsemuksesta ja nestetasapainosta huolehtiminen (ruokailussa avustaminen, ravitsemusletkun laitto)
Vierinäytteiden ottaminen (hemoglobiini, verensokeri, virtsanäyte, nielunäyte)
Injektiot lääkehoidossa (sc. ja im.)
Ihon kunnon tarkkailu ja painehaavan ennaltaehkäisy
Hoitotyön eettiset periaatteet osana ammatillista kohtaamista
Hätäensiavun toimintaperiaatteet
Potilassiirtojen ergonomiset perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi erillisryhmä, 35 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat potilaan perustarpeita ja tiedät hoitotyön menetelmiä vastata niihin turvallisuutta noudattaen. Tiedät ergonomian periaatteita, ja ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Tiedät ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Tyydyttävä 2
Tunnistat potilaan perustarpeita ja tiedät hoitotyön menetelmiä vastata niihin turvallisuutta noudattaen. Tiedät ergonomian periaatteita. ja ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Tiedät ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät potilaan perustarpeita ja osaat vastata niihin hoitotyön menetelmiä käyttäen ja turvallisuutta noudattaen. Ymmärrät ergonomian ja aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Ymmärrät ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Kiitettävä 4
Ymmärrät potilaan perustarpeiden kokonaisuuden ja osaat vastata tarpeisiin näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä käyttäen. Noudatat potilasturvallisuutta. Ymmärrät ergonomian periaatteita osana potilasturvallisuutta ja työturvallisuutta. Ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Osaat hyödyntää ammatillisen kohtaamisen perusteita. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sinulla on laaja ymmärrys potilaan perustarpeista ja osaat vastata niihin perustellusti hoitotyön menetelmiä ja turvallisuutta noudattaen. Ymmärrät ergonomian periaatteita ja osaat soveltaa niitä potilaan yksilöllisen toimintakyvyn mukaisesti. Ymmärrät aseptiikan keskeiset periaatteet osana hoitotyötä. Osaat hyödyntää hoitotyön eettisiä periaatteita ja ymmärrät niiden merkityksen osana ammatillista kohtaamista. Osaat toimia hätäensiaputilanteissa.