Siirry suoraan sisältöön

Asiakaskokemuksen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YT00BO42-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

20.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)

Opettaja

 • Emilia Lahdenperä

Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät

 • YTV23S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYTV23S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, Monimuoto
 • ZJAYSV23S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • 09.03.2024 08:30 - 15:00, Asiakaskokemuksen johtaminen YT00BO42-3005
 • 23.03.2024 09:00 - 12:00, Asiakaskokemuksen johtaminen YT00BO42-3005
 • 20.04.2024 09:00 - 12:00, Asiakaskokemuksen johtaminen YT00BO42-3005
 • 03.05.2024 12:15 - 18:00, Asiakaskokemuksen johtaminen YT00BO42-3005

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
i) ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen organisaatioille
ii) tietää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan
iii) osaa mitata ja kehittää asiakaskokemusta eri menetelmiä hyväksi käyttäen
iv) tuntee asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja ymmärtää siihen liittyviä haasteita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen organisaatioissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus.
Muu opintojaksolla käytettävä materiaali kerrotaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neljä lähipäivää 20 h (2 kontaktipäivää, 2 verkko-opetuspäivää)
Tehtävät 80h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti:
1. lähipäivä
1. verkkokontaktipäivä
2. verkkokontaktipäivä
2. lähipäivä

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen organisaatiolle strategisena ratkaisuna. Tunnet asiakaskokemuksen johtamisen prosessin ja tunnistat siihen liittyviä haasteita. Osaat mitata asiakaskokemusta eri menetelmiä käyttäen ja hyödyntää mittaustuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto