Siirry suoraan sisältöön

Rakentamisen sopimuskäytänteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: YT00BL83-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Vähähiilinen rakentaminen (YAMK)

Opettaja

 • Pekka Lähdesmäki
 • Hanna Hirvaskoski-Leinonen
 • Kaisa Hirvaskoski-Leinonen
 • Panu Putkonen

Vastuuopettaja

Pekka Lähdesmäki

Ryhmät

 • YTY23K1
  Vähähiilinen rakentaminen- tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYTY23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Vähähiilinen rakentaminen, Monimuoto
 • 14.09.2023 09:00 - 12:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 15.09.2023 08:00 - 11:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 12.10.2023 13:00 - 16:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 13.10.2023 08:00 - 11:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 16.11.2023 09:00 - 12:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 17.11.2023 08:00 - 11:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 14.12.2023 09:00 - 12:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002
 • 15.12.2023 08:00 - 11:15, Rakentamisen sopimuskäytänteet YT00BL83-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Rakentamisen sopimukset ovat tärkeässä osassa tämän päivän liiketoimintaa. Suorittamalla tämän opintojakson opit tunnistamaan sopimusten mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään niitä osana menestyvää liiketoimintaa. Opintojaksolla kasvatat osaamistasi systemaattisena ja ammattitaitoisena sopimusten ja liiketoiminnan kehittäjänä.

Opintojakson osaamiset:
Rakentamisen sopimukset.

Opintojakson osaamistavoite:
Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään rakentamisen sopimuskäytänteitä osana organisaation liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Opit tunnistamaan eri sopimusmalleja ja niiden käytänteitä rakentamisen erilaisiin sopimuksiin liittyen.

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:
- rakennushankkeen ohjaus
- elinkaarisopimukset (PPP, allianssi, KVR)
- sopimisen työskentelymenetelmät (big room)
- riskienhallinta
- hankinta

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-työtila

Opetusmenetelmät

- Luennot / Verkkoluennot,
- Harjoitustyöt / Oppimistehtävät,
- Seminaarit / Workshopit,
- Webinaarit,
- jne.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työmaavierailut
jne..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson ensimmäisellä tunnilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen moduulikuvauksessa esitetyllä tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 40 h
- Itsenäinen työskentely 95 h
( sisältäen mm: harjoitustyöt, kotitehtävät, tenttiin valmistautuminen)
- Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmät:
- Tentti
- Harjoitustyö / Oppimistehtävät,
- Jatkuva näyttö
- Itsearviointi

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista ja kriteeriperusteista. Opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli arvioinnissa.

Ks. myös Arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Saavutettu opintojakson sisällön mukaisen osaamisen tavoitetaso.