Siirry suoraan sisältöön

Tietomallien hyödyntäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YT00BL84-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Vähähiilinen rakentaminen (YAMK)

Opettaja

 • Marko Viinikainen

Ryhmät

 • YTY23K1
  Vähähiilinen rakentaminen- tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYTY23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Vähähiilinen rakentaminen, Monimuoto
 • 14.09.2023 13:15 - 16:30, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002
 • 15.09.2023 12:00 - 15:15, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002
 • 12.10.2023 09:00 - 12:15, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002
 • 13.10.2023 12:00 - 15:15, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002
 • 16.11.2023 13:15 - 16:30, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002
 • 17.11.2023 12:00 - 15:15, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002
 • 14.12.2023 13:15 - 16:30, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002 Harjoitustehtäväpaja (itsenäistä työskentelyä)
 • 15.12.2023 12:00 - 15:15, Tietomallien hyödyntäminen YT00BL84-3002 (KURSSIKOE)

Tavoitteet

Opintojaksolla opit erilaisia tietomallin hyödyntämiskeinoja ja opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia tietomallipohjaisessa talonrakennusprojektissa. Opiskelija ymmärtää tietomallinnushankkeen eri toimijoiden roolit, tehtävät sekä vastuut ja velvollisuudet.
Opiskelija osaa määrittää tietomallin sisällön huomioiden voimassa olevat kansalliset tietomallivaatimukset (YTV).

Sisältö

- johdanto rakennetun ympäristön tietomallinnukseen
- tietomallintamisen hyötyjen ja mahdollisuuksien esittely
- tietomallintamisen vaatimukset, ohjeet ja käsitteet
- Yleiset tietomallivaatimukset
- tietomallinnetun hankkeen etenemisprosessi
- tietosisällön syntyminen suunnitteluohjelmissa
- tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC)
- koordinointiohjelmistojen käytön perusteita
- määrälaskennan perustehtäviä
- tietomallipohjaisen hankkeen tilaaminen
- tietomallien hyödyntäminen suunnittelussa
- tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa
- sisältyy tietomallin tietosisällön määrittämistä tilaajan näkökulmasta
- tietomallinnustehtävän johtamiseen liittyviä koordinointinäkökulmia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Yleiset tietomallivaatimukset (YTV)
- ohjelmistovalmistajien ohjemateriaali
- muu opintojakson verkkoalustalla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Ohjatut harjoitustehtävät
- Oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 20 h
- Ohjattu työskentely ohjelmilla 20 h
- Itsenäinen työskentely 95 h
( sisältäen mm: oppimistehtävät, kotitehtävät, tenttiin valmistautuminen)
- Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmät:
- Kurssikoe tai uusintatentti, jossa hyväksytyn raja 50%
- Oppimistehtäväpaketti josta hyväksytyn raja 70%
- Jatkuva näyttö
- Itsearviointi

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista ja kriteeriperusteista. Opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli arvioinnissa.

Ks. myös Arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Oppimistehtävien suoritus ja palauttaminen hyväksytysti.
Tentin läpäisy.