Siirry suoraan sisältöön

Kunnossapidon toiminnanohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKU0200-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Harri Tuukkanen

Ryhmät

 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 18.01.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 25.01.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 01.02.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 08.02.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 22.02.2024 09:15 - 11:15, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 07.03.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 08.03.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 15.03.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 28.03.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 04.04.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 12.04.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 15.04.2024 08:30 - 11:00, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 18.04.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008
 • 25.04.2024 08:00 - 10:30, Kunnossapidon toiminnanohjaus TKKU0200-3008

Tavoitteet

Kunnossapidon toiminannohjaus on tärkein opintojaksosi, kun aiot työllistyä kunnossapidon ammattilaiseksi. Tavoitteena on, että ymmärrät käyttöomaisuuden hallinnan merkityksen laitoksen toiminnan kannalta. Lisäksi ymmärrät kunnossapitotoiminnan kustannusrakenteen sekä hallitset kunnossapidon toiminnanohjauksen prosessit ja osaat toimia prosessin eri vaiheissa kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntäen. Tunnet tuotantolaitoksen seisokkisuunnitteluprosessin, työturvallisuuskäytänteet sekä seisokin projektinhallinnan. Osaat hahmottaa kunnossapidon eri organisaatiomallit. Lisäksi osaat määrittää ja hyödyntää tuotannon ja kunnossapidon tunnuslukuja.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Kykenet soveltamaan nykyaikaisia teknologioita käytännössä sekä hyödyntämään standardeja työsi apuna.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät suorituskyvyn ylläpidon realiteetit eri sovellusalueilla.

Viestintä ja tiimit:
Sinulla on näkemys kunnossapito-organisaation toimintaan ja kyky toimia osana sitä.

Sisältö

Käyttöomaisuuden hallinta. Kunnossapitotoiminnan kustannusrakenne. Kunnossapidon toimintamallit. Kunnossapidon organisointi. Kunnossapidon toiminnanohjauksen prosessit. Seisokkisuunnittelu. Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmät. Kunnossapidon tunnusluvut. Kunnossapidon kehitystrendit. SAP.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mikkonen, H. (toim.) 2009. Kuntoon perustuva kunnossapito: käsikirja. Helsinki. KP-Media.
Järvio, J. (toim.) 2017. Kunnossapito: tuotanto-omaisuuden hoitaminen. Helsinki: Kunnossapitoyhdistys Promaint.
Laine. H. 2010. Tehokas kunnossapito: Tuottavuutta käynnissäpidolla. Helsinki. KP-Media.
Lenahan, T. 2005. Turnaround, Shutdown and Outage Management : Effective Planning and Step-By-Step Execution of Planned Maintenance Operations. Elsevier Science & Technology.
Kelly, A. 2006 Strategic Maintenance Planning. Elsevier Science & Technology.
Kister, T. Hawkins,B. 2006. Maintenance Planning and Scheduling : Streamline Your Organization for a Lean Environment. Elsevier Science & Technology.
Standardit

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitus- ja projektitehtävät ohjattuna- sekä itseohjautuvana työskentelynä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppilaitoksen ulkopuolelle suoritettava projektiluontoinen harjoitustyö. n. 2 op. Opiskelijat hankkivat itse aiheensa (HUOM! KIIREELLINEN!). Työn voi suorittaa ryhmätyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus koululla n. 3-4h viikossa. Projektityössä työskentelyä toimeksiantajan tiloissa, JAMKin tiloissa tai omavalintaisissa tiloissa n. 50h. Omalla ajalla suoritettavia harjoituksia n. 20 h.

Sisällön jaksotus

Projektityön aihe kannattaa hakea etukäteen.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointiperusteet: Projektityö, sekä muut harjoitukset. Projektityö on suoritettava hyväksytysti, työ sisältää yksilökohtaista arviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1)
Osaat osan opintojakson perusasioista ja olet kuullut tai nähnyt termejä, joita opintojaksolla käsiteltiin. Selviät yksinkertaisista toimeksiannoista, jotka liittyvät kunnossapidon toiminnanohjaukseen. Osaamisessasi on puutteita.


(2 )
Hallitset teollisuuden kunnossapidon toiminnanohjauksen periaatteet. Ymmärrät kunnossapidon tunnuslukujen merkityksen ja osaat luoda tunnuslukuja.Ymmärrät työturvallisuuden merkityksen kunnossapidon suorittamisessa sekä siihen liittyvät vastuukysymykset. Osaamisessasi voi olla puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3)
Osaat soveltaa oppimiasi asioita teollisessa ympäristössä. Selviät päivittäisjohtamisen tehtävistä ja ymmärrät kunnossapidon esimiehen tehtävät käytännön tasolla.

(4)
Osaat soveltaa oppimiasi asioita teollisessa ympäristössä. Selviät päivittäisjohtamisen tehtävistä ja hallitset kunnossapidon esimiehen tehtävät käytännön tasolla. Kykenet kriittiseen ja kehittävään ajatteluun kunnossapidon toiminannohjausprosessien kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Hallitset kunnossapidon toiminnanohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät ja pystyt soveltamaan niitä kriittisesti ja innovatiivisesti kunnossapidon toiminnanohjauksen käytännön haasteissa. Olet aktiivinen tulevaisuuden kunnossapitotoiminnan kehittäjä.

Esitietovaatimukset

Työharjoittelu teollisuudessa (suositus). Insinöörin perusopinnot. Opintojakso soveltuu kaikille Konetekniikan- sähkö/automaatiotekniikan, energiatekniikan ja logistiikan insinööreille opintojen loppupuolella.