Siirry suoraan sisältöön

Paperi- ja Kartonkikoneet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV4000-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen
 • Janne Lappi

Ryhmät

 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 18.01.2024 15:00 - 16:30, Paper and Board Machinery TERV4000-3005
 • 15.02.2024 15:00 - 16:30, Paper and Board Machinery TERV4000-3005
 • 14.03.2024 15:00 - 16:30, Paper and Board Machinery TERV4000-3005
 • 04.04.2024 15:00 - 16:30, Paper and Board Machinery TERV4000-3005
 • 11.04.2024 14:30 - 16:00, Paper and Board Machinery TERV4000-3005
 • 18.04.2024 15:00 - 16:30, Paper and Board Machinery TERV4000-3005

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää paperin- ja kartonginvalmistuslinjan koneiden ja laitteiden rakenteet sekä niiden merkityksen paperinvalmistuksessa. Hän ymmärtää paperin ja kartongin ominaisuuksien hallinnan koneen rakenteiden näkökulmasta ja oppii tuntemaan yleisimpien paperilaatujen konekonseptit.

Lisäksi opiskelija hallitsee oppimisalueen paperiteollisuuden termistön englannin kielellä ja osaa käyttää sitä erilaisissa ammatin vaatimissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältö

Paperin ja kartongin valmistuslinjan rakenneryhmät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit.
KnowPap-learning environment, Papermaking Science and Technology. Jyväskylä. Gummerus Printing. Lecturing material (OPTIMA Data base), Holik Herbert, Handbook of Paper and Board (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co KGaA, Internet

Opetusmenetelmät

Verkkomainen opintojakso, mikä sisältää muutaman kontaktikerran ja merkittävissä määrin itseopiskelua. Itse- ja tiimiopiskeluna tehdään pienimuotoisia teoriaa tukevia harjoitustöitä 3-5 kappaletta, mistä osa esitellään kontaktioppitunneilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu Valmetille Jyväskylän toimipisteeseen, jos koronatilanne sen sallii.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Kaksi uusintaa JAMK:in ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 10 h.
Oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 125 h.
Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Aloitus kontaktitunnilla. Harjoitustyöt jaottuvat opintojakson ajalle. Opintojakson aikana on 4 harjoitustyötä. Ensimmäinen ja viimeinen harjoitustyö sisältää myös kontaktikerran, jolloin opiskelijat esittelevät kyseisten harjoitustöiden tulokset seminaariesityksenä. Yritysvierailu sijoittuu opintojakson puolivälin paikkeille erikseen sovittavan aikataulutuksen mukaan. Opintojakson lopuksi on tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti, jotta opintojaksosta voi saada hyväksytyn arvosanan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa paperin- ja kartonginvalmistuslinjat ja osaa auttavasti näiden osaprosessit sekä osaprosessien toiminnat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Tunnet paperin- ja kartonginvalmistuslinjan koneiden ja laitteiden rakenteet sekä niiden merkityksen paperinvalmistuksessa hyvin. Hahmotat paperin ja kartongin ominaisuuksien hallinnan perusteet koneen rakenteiden näkökulmasta ja yleisimpien paperilaatujen konekonseptit.

Kiitettävä (4) Tunnet paperin- ja kartonginvalmistuslinjan koneiden ja laitteiden rakenteet sekä niiden merkityksen paperinvalmistuksessa hyvin. Hallitset paperin ja kartongin ominaisuuksien hallinnan koneen rakenteiden näkökulmasta ja yleisimpien paperilaatujen konekonseptit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Hallitset paperin- ja kartonginvalmistuslinjan koneiden ja laitteiden rakenteet sekä niiden merkityksen paperinvalmistuksessa hyvin. Hallitset paperin ja kartongin ominaisuuksien hallinnan koneen rakenteiden näkökulmasta ja yleisimpien paperilaatujen konekonseptit. Osaat arvioida kriittisesti ja luovasti erilaisten parametrien muutoksien vaikutusta paperin ja kartongin tai koneen ajettavuuden ominaisuuksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jotta opintojaksosta saa hyväksytyn arvosanan (1 tai yli), niin hyväksytyn tentin lisäksi on tehtävä opintojaksolla vaadittavat kotitehtävät hyväksytysti.