Siirry suoraan sisältöön

Ohutlevyvalmistusteknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTP0300-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen
 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 11.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 17.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 18.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 24.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 25.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 31.01.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 07.02.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 08.02.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 14.02.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 15.02.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 21.02.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 22.02.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 06.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 07.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 13.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 14.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 20.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 21.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 27.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 28.03.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 03.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 04.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 10.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 11.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 17.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 24.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004
 • 25.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004 (Uusintatentti), Tuotekehitys TKSP0100-3005 (1. uusintatentti)

Tavoitteet

Ohutlevyteknologiaa hyödynnetään yleisesti koneenrakennusteollisuuden tuotteissa. Monet ohutlevytuotteiden valmistusteknologiat soveltuvat myös raskaamman konepajatekniikan tuotteisiin. Opit tuntemaan ohutlevyjen valmistusmenetelmät ja ohutlevytuotteissa käytetyt materiaalit. Ymmärrät valmistusteknisten ja taloudellisten näkökohtien tärkeyden ohutlevytuotteiden suunnittelussa. Tunnet ohutlevyrakenteiden mahdollisuudet ja rajoitukset. Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella yksinkertaisia ohutlevytuotteita.

EA-KW EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
Tunnet ohutlevytuotteiden valmistusmenetelmät ja yleisimmät tuotannon automatisointikeinot sekä ymmärrät niiden mahdollisuudet ja rajoitukset ohutlevytuotteiden valmistuksessa. Lisäksi tunnet ohutlevytuotteiden materiaalit sekä niiden muovattavuuden ja korroosionkesto-ominaisuudet.

EA-EC EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Sinulla on kyky yhdistää teoria ja käytäntö teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ohutlevytuotteiden valmistuksessa ja suunnittelussa. Ymmärrät standardoinnin merkityksen ohutlevytuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

EA-CT EUR-ACE Viestintä ja tiimityö
Opit suullista ja kirjallista viestintää osallistuessasi seminaariesityksiin ja laatiessasi harjoitustyöraportin. Opit tiimityöskentelytaitoja ja osaat huomioida tiimin henkilöt.

Sisältö

Konepajan ohutlevytuotteiden valmistusteknologiat. Meistotekniikka. Yleislevytyötekniikka (leikkaaminen, taivuttaminen, muovaaminen, liittäminen). Mekaaniset liittämismenetelmät. Pintakäsittelyt. Levymateriaalit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Matilainen, J., Parviainen, M., Havas, T., Hiitelä, E., Hultin, S. Ohutlevytuotteiden suunnittelijan käsikirja.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2019
Kujanpää V, Salminen A. & Vihinen J. Lasertyöstö. Teknologiateollisuuden julkaisuja 3/2005.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe ja kaksi uusintaa tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 58 h, oppimistehtävät 62 h itsenäinen työskentely 15 h. Yhteensä 135 h oppimistyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 40 %, oppimistehtävistä 20 % ja harjoitustyöstä 40%.

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja –terminologian, mutta kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä yksinkertaisissa suunnittelutehtävissä

Tyydyttävä (2): Tunnet ohutlevytuotteiden valmistusmenetelmät ja materiaalit kuten muutkin opintojakson perusasiat, mutta kykenet vain tyydyttävästi soveltamaan niitä ohutlevytuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat, eli kykenet perustellen:
-valitsemaan ohutlevytuotteille sopivia valmistusmenetelmiä ja konetyyppejä
- kehittämään ohutlevytuotteiden valmistusmenetelmiä ja -järjestelmiä
- valitsemaan ohutlevytuotteille soveltuvia materiaaleja
- suunnittelemaan ohutlevytuotteita huomioiden niiden valmistettavuus

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ohutlevytuotteiden ja ohutlevytuotteiden tuotannon kehitystehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti vaativissa ohutlevytuotteiden ja ohutlevytuotteiden tuotannon kehitystehtävissä.

Esitietovaatimukset

Hallitset perusteet konepajojen yleisimmistä levytyömenetelmistä sekä niissä käytettävistä koneista ja laitteista. Sinulla on materiaalitekniikan perustiedot ja tunnet eri materiaaliryhmät, niiden ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet teknisissä sovelluksissa. Osaat tuottaa työ- ja kokoonpanopiirustuksia sekä hallitset 3D-mallintamisen ja työpiirustusten tuottamisen 3-D mallista.