Siirry suoraan sisältöön

Palvelutuotanto (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTU0100-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 43

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jaakko Oksanen

Ryhmät

 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • 23.01.2024 16:00 - 17:00, Palvelutuotanto TKTU0100-3007
 • 12.03.2024 16:00 - 17:00, Palvelutuotanto TKTU0100-3007
 • 16.04.2024 16:00 - 17:00, Palvelutuotanto TKTU0100-3007

Tavoitteet

Palvelutuotanto -opintojakson aikana saat ymmärryksen palveluiden roolista sekä toimittajan että ostajan näkökulmasta. Täten ymmärrät palveluiden merkityksen yrityksen tarjonnassa, sekä osaat hahmottaa erilaiset palveluiden toteutustavat. Osaat hinnoitella palvelun, sekä ymmärrät asiakasarvon tuottamisen merkityksen. Pystyt muodostamaan palvelutuotteen erilaisista osatoteutuksista. Osaat hyödyntää uusia teknologioita osana palvelutoteutuksia. Hallitset palveluiden sopimusmallit ja ymmärrät ulkoistamiseen liittyvät periaatteet. Pystyt toteuttamaan kilpailutetun palvelun hankinnan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa laskentataitoja sekä prosessinhallintataitoja käytännön toimenpiteissä.

Monialainen osaaminen:
Tunnet palveluprosesseja ja pystyt tuotannollisesti toteuttamaan sekä hinnoittelemaan palvelutoteutuksia.

Viestintä ja tiimityö:
Pystyt toimimaan osana asiantuntijaryhmää.

Sisältö

Palvelutoiminta osana yritystoimintaa. Palvelustrategia. Tuotteistaminen. Ulkoistaminen. Palvelun laatu. Hinnoittelu- ja kustannuslaskenta. Palveluiden hankinta ja kilpailutus.

Aika ja paikka

1,5h/1krt/vko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, verkko-opetus, harjoitustehtävät ohjattuna sekä itseohjautuvana työskentelynä. Harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 1,5h kerran viikossa. Läsnäolovaatimus 80%

Harjoituksia, harjoitustyö ja omaehtoista opiskelua n. 80h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointiperusteet: Harjoitustyö 100%
Harjoitustehtävät, harjoitustyö ja harjoitustyöesitys ovat pakollisia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1)
Osaat opintojakson käsitteitä ja tunnet käsiteltyjä menetelmiä, mutta osaamisesi on osin puutteellista.

(2)
Tunnet palvelutuotannon prosessit pääpiirteissään, sekä ulkoistamisen käsitteenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3)
Hallitset opintojakson tavoitteeseen liittyvät käsitteet ja menetelmät ja pystyt soveltamaan niistä useita käytännössä.

(4)
Osaat tehdä pidä tai ulkoista -päätöksiä, sekä tarkastella palveluita sekä hankintaorganisaation osana että toimittajan näkökulmasta. Pystyt tarkastelemaan palveluiden hinnoittelua laskennallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Hallitset keskeiset palvelutuotannon käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti palvelutuotannon ongelmien ratkaisuissa ja kehittämisessä. Hallitset ulkoistusprosessin kulun sekä kykenet hinnoittelemaan palvelun tarkasti ja oikeudenmukaisesti.

Esitietovaatimukset

Yrityksen sisäinen laskenta kustannuslaskennan ja hinnoittelun osalta.