Siirry suoraan sisältöön

Teollisuustalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0950-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Sipilä

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 08.01.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 09.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 11.01.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 15.01.2024 15:00 - 17:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 16.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 18.01.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 22.01.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 23.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 25.01.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 29.01.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 30.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 01.02.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 05.02.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 06.02.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 08.02.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 12.02.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 19.02.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 20.02.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 22.02.2024 13:15 - 14:15, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 04.03.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 05.03.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 07.03.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 11.03.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 12.03.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 14.03.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 18.03.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 19.03.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 21.03.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 25.03.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004
 • 26.03.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 28.03.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 02.04.2024 11:30 - 13:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 04.04.2024 13:15 - 14:45, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - laskuharjoitukset puoliryhmälle
 • 05.04.2024 08:00 - 18:00, Teollisuustalous TKKP0950-3004 (Yrityspeli)
 • 08.04.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - Mikko/Incoterms
 • 15.04.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - Marko, rahoitus
 • 22.04.2024 15:00 - 16:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004 TENTTI
 • 23.04.2024 11:30 - 13:30, Teollisuustalous TKKP0950-3004 - Teema 5, esitykset

Tavoitteet

Ymmärrät teollisen organisaation toiminnan ja johtamismallit, sekä tunnet taloustermistön. Ymmärrät raha- ja reaaliprosessit eroineen ja yhtymäkohtineen. Osaat tulkita yrityksen tilinpäätöstietoja ja analyyttisesti kertoa yrityksen tilasta tunnuslukuja hyödyntäen. Kykenet laskemaan tuotekustannuksia sekä projektikustannuksia ja osaat hinnoitella tuotteen. Ymmärrät investointilaskennan perusteet, sekä takaisinmaksuajan käsitteen. Sinulla on ymmärrys käyttöomaisuuden hallinnan kustannusvaikutuksista.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät kannattavuuden ja vakavaraisuuden merkityksen yritykselle ja sen yhteyden tuotteen ja projektin kustannuslaskentaan.

Monialainen osaaminen:
Osaat hyödyntää talousosaamista erilaisissa yhteyksissä.

Sisältö

Johtaminen, Yrityksen talous - ulkoinen laskentatoimi, johdon laskentatoimi (tuotekustannuslaskenta ja hinnoittelu, investointilaskelmat, budjetointi). Yrityspeli. Harjoitustyö.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksokuvauksen mukainen kirjallisuus, oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä omatoimiseen tiedonhankintaan perustuvat lähdemateriaalit

Suositeltavat kirjat:
Martinsuo ym. Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa
Haverila ym. Teollisuustalous
Talousohjaus ja kustannuslaskenta
Johdon laskentatoimi
Management accounting for business

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on konetekniikan ja energiatekniikan amk tutkinto-ohjelman, opiskelijoille.
Opetustunnit JAMKin pääkampuksella Rajakadulla.
Kontakti- ja etäopiskelu, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset ja ryhmissä tehtävät oppimistehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön laskuharjoitukset ja esimerkit oikeaan yritys-dataan perustuen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1)
Osaat hinnoitella tuotteen. Hallitset terminologiaa sekä osiltaan myös opintojakson muuta sisältöä. Kokonaisuutena osaamissessi on puutteita.

(2)
Osaat hinnoitella tuotteen. Hallitset terminologiaa sekä osiltaan myös opintojakson muuta sisältöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3)
Ymmärrät opintojakson keskeiset asiat. Osaat myös tulkita yrityksen tunnuslukuja, sekä ymmärrät sisäisen ja ulkoisen laskennan kokonaisuuden.

(4)
Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Osaat myös hyödyntää yrityksen tunnuslukuja, sekä ymmärrät sisäisen ja ulkoisen laskennan kokonaisuuden. Pystyt tekemään investointilaskelmia, sekä laatimaan budjetin. Ymmärrät käyttöomaisuuden hallinan kustannusmerkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Suoriudut yrityksen tai projektin laskentatoimen vaatimuksista. Hallitset tuotteiden kustannuslaskennan monipuolisesti sekä osaat soveltaa osaamistasi projektilaskentaan. Pystyt analyyttisesti arvioimaan yrityksen tilaa tunnuslukuja hyödyntäen. Hallitset budjetoinnin sekä investointilaskelmat. Osaat tehdä talouden kannalta perusteltuja päätöksiä ja ymmärrät käyttöomaisuuden hallinan kustannusmerkityksen.

Esitietovaatimukset

-