Siirry suoraan sisältöön

Tuotantojärjestelmät 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTP0200-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Arjo Forsman

Ryhmät

 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 12.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 18.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 19.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 25.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 26.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 01.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 02.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 08.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 09.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 15.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 16.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 22.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 23.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 07.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 08.03.2024 11:00 - 14:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 14.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 15.03.2024 11:00 - 14:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 21.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 22.03.2024 11:30 - 14:30, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 28.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 04.04.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 05.04.2024 11:00 - 14:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 11.04.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004
 • 12.04.2024 11:30 - 13:00, Tuotantojärjestelmät 2 TKTP0200-3004

Tavoitteet

Tuotantojärjestelmät opintojakso antaa kokonaiskuvan yrityksen tuotannon kehittämiselle kilpailukykyisemmäksi. Opit tyydyttävästi suunnittelemaan yrityksen tuotantotoiminnan eri osa-alueita niin, että otat kokonaisuuden huomioon. Osaamisesi kehittyminen jatkuu opettelemalla tuotantotoiminnan analysoinnin työkalu ja sen jälkeen tuotannon layout-suunnittelun opiskelulla ja tuotantojärjestelmän simulointityökalun opiskelulla sekä tekemällä investointilaskentaa päätöksenteon tueksi. Opintojakson suoritettuasi osaat kehittää tuotantotoimintaa kokonaisvaltaisesti kohti parempaa kilpailukykyä.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat kehittää monimutkaisia tuotantojärjestelmiä vastaamaan taloudellisia ja teknisiä vaatimuksia.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten.

Monialainen osaaminen:
Sinulla on tietoisuus talouteen ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista teollisessa liiketoimintakontekstissa.

Sisältö

Systemaattinen tehdassuunnittelu, tuotantojärjestelmien simulointi, tuotantoinsinöörin taloustieto.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään pääosin ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti opintojakson lopuksi. Sen jälkeen kaksi uusintatenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 60 h, oppimistehtävät 40 h ja itsenäinen työskentely 35 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja harjoitus- ja laboratoriotöistä 50 %.
Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Kykenet tunnistamaan kappaletavaratuotannon perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita hahmottaa asioiden liittyminen toisiinsa.

Tyydyttävä (2): Tunnet kappaletavaratuotannon perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita hahmottaa keskeisten asioiden liittyminen toisiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet kappaletavaratuotannon keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaat käyttää kehittämisen menetelmiä kappaletavaratuotannon ongelmien ratkaisemiseksi tai toiminnan kehittämiseksi tyydyttävästi.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset kappaletavaratuotannon käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä kriittisesti kappaletavaratuotannon ongelmien ratkaisuissa ja kehittämisessä esim. harjoitustöissä ja harjoituksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset kappaletavaratuotannon käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti tuotannon ongelmien ratkaisuissa ja kehittämisessä esim. harjoitustöissä, harjoituksissa.

Esitietovaatimukset

Sinulla on kokonaiskuva kappaletavarateollisuuden tuotannosta. Tunnet tarkemmin yrityksen tuotantostrategiaprosessin, kehittämisen työkalut (Tuotannon paradigmat) sekä kokonaisvaltaisen suoritusten mittausjärjestelmän rakentamisen.