Siirry suoraan sisältöön

Statiikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0400-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

0 - 90

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Luosma

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TKN22SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 16:00 - 17:30, Statics TKKP0400-3013 - Aloituswebinaari
 • 01.09.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 06.09.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 11.09.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 21.09.2023 16:00 - 16:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 25.09.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 29.09.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 04.10.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 06.10.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 09.10.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 13.10.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 23.10.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 27.10.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 02.11.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 03.11.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 06.11.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 16.11.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 17.11.2023 11:30 - 13:00, Statics TKKP0400-3013
 • 20.11.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 22.11.2023 11:30 - 13:00, Statics TKKP0400-3013
 • 28.11.2023 17:00 - 17:45, Statics TKKP0400-3013 - Webinaari
 • 01.12.2023 09:00 - 10:30, Statics TKKP0400-3013
 • 07.12.2023 15:30 - 18:00, Statics TKKP0400-3013 - Koe
 • 14.12.2023 17:00 - 19:30, Statics TKKP0400-3013

Tavoitteet

Rakenteiden kestävyyden arviointi vaatii lujuusopin osaamisen, joka edellyttää kuormitusten selvittämistä. Kuormitusten selvittämisen yhtenä keskeisenä osaamisena on statiikka. Omaat statiikan perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta yksinkertaisesta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää osaamista. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin statiikan laskuihin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät staattisen laskennan vaikutuksen rakenteiden suunnitteluun ja sitä kautta niiden vaikutuksen ympäristöön ja talouteen. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot staattiseen laskentaan.

Sisältö

Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset ja rasituskuviot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe vko 49 ja kaksi uusintaa
Yhdistelmätoteutuksessa tentti ja uusinnat JAMKin tiloissa. Etätoteutuksessa joko exam-tenttinä tai valvottuna videotenttinä mahdollisuuksien mukaan edellä mainitussa tärkeysjärjestyksessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tallennetut luennot ja esimerkit 20 h ohjatut laskuharjoitukset 20 h, joko paikan päällä tai etänä oppimisympäristöön tukeutuen. Itsenäinen työskentely 68 h. Yhteensä kuormittavuus 108 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 20
Campusonline 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet statiikan perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on selkeitä puutteita mekaanisten mallien luomisessa. Pystyt ratkaisemaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet statiikan perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita mekaanisten mallien luomisessa rakenteista. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat statiikan perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat statiikan perusteista. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat rakenteiden staattisten mallien luomisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistasi monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää laskentaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikan alkeet.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.