Skip to main content

Robotiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKSA0100-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 18

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Markku Ström
 • Arjo Forsman

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 31.08.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 01.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 07.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 08.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 21.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 22.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 28.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 29.09.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 05.10.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 06.10.2023 11:30 - 14:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 12.10.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 13.10.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 24.10.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 26.10.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 27.10.2023 11:00 - 12:30, Robotiikka TKSA0100-3003 KOE
 • 31.10.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 02.11.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 07.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 09.11.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 14.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 16.11.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 21.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 23.11.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 28.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 30.11.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 05.12.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 05.12.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003 (Uusintakoe)
 • 07.12.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 12.12.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 14.12.2023 11:30 - 13:00, Robotiikka TKSA0100-3003
 • 19.12.2023 09:00 - 10:30, Robotiikka TKSA0100-3003

Objectives

Tämän päivän yrityksissä töitä usein automatisoidaan robottien avulla. Usein tarvetta on osin räätälöidä robottia paremmin yritykseen soveltuvaksi. Opintojaksolla tutustut erilaisiin robotteihin ja mahdollisuuksiin räätälöidä niitä. Rajapinnat robottien runkojen ja tarttujien välillä tulevat sinulle tutuiksi samoin kuin niiden erilaiset ohjaustavat. Opit periaatteet robottien ohjelmoinnista ja niiden osien mm. tarttujien suunnittelusta.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat analysoida robottien rakenteita ja kykenet suunnittelemaan siihen räätälöityjä osia.

Viestintä ja tiimityö:
Osaat viestiä automaatiosuunnittelijan kanssa robotiikkaan liittyvissä olennaisissa asioissa.

Content

Erilaiset robotit, robottien tarttujat, robottien ohjelmoinnin perusteet.

Learning materials and recommended literature

Luentomateriaali. Ilmoitetan tarkemmin opintojakson aloituksessa.

Teaching methods

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään pääosin ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Exam dates and retake possibilities

Tentti viikolla 41-43/2023 ja kaksi uusintenttiä.

Student workload

Luennot 40 h, oppimistehtävät 50 h ja itsenäinen työskentely 45 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat erilaisten robotit ja niiden toimintaperiaatteet. Tunnet robottien rajapinnat. Tunnet automaation robotiikassa.

Tyydyttävä (2): Tunnistat ja ymmärrät erilaisten robottien rakenteet ja tunnet niiden toimintaperiaatteet.Kykenet sovittamaan rajapintoihin muita osia. Osaat toimia yhdessä automaatiosuunnittelijan kanssa robottien parissa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): Tunnistat ja ymmärrät erilaisten robottien rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet.Kykenet suunnittelemaan rajapintoihin erilaisia osia ja ymmärrät niiden vaikutukset robottiin.Osaat yhdessä automaatiosuunnittelijan kanssa hyödyntää erilaisia robotteja.

Kiitettävä (4): Tunnistat ja ymmärrät erilaisten robottien rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet.Kykenet suunnittelemaan rajapintoihin erilaisia uusia osia ja ymmärrät niiden vaikutukset ja merkityksen robottiin.Osaatte yhdessä automaatiotiimin kanssa hyödyntää erilaisia robotteja.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5): Tunnistat ja ymmärrät erilaisten robottien rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet. Osaat luovasti soveltaa osaamistasi erilaisten osien innoavatiivisen suunnitteluun robottien eri rajapintoihin, Kykenet tekemään perusohjelmointeja robotille.Yhdessä automaatiosuunnittelun kanssa kykenette yhdessä hyödyntämään robotteja uusilla innoavatiivisilla tavoilla.

Prerequisites

Automaation perusteet. Valmistustekniikat. Materiaalitekniikan perusteet.