Siirry suoraan sisältöön

Fys3 Nesteet ja lämpö (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF3300-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 74

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 24.10.2023 13:15 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 25.10.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 01.11.2023 11:30 - 13:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 02.11.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 03.11.2023 14:15 - 15:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 06.11.2023 11:30 - 13:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 07.11.2023 20:00 - 21:00, FYS3: Nettiohjaus
 • 08.11.2023 08:00 - 09:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 09.11.2023 13:15 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 13.11.2023 11:30 - 13:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 15.11.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 16.11.2023 20:00 - 21:00, FYS3: Nettiohjaus
 • 17.11.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 20.11.2023 11:30 - 13:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 22.11.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 22.11.2023 20:00 - 21:00, FYS3: Nettiohjaus
 • 23.11.2023 13:15 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 28.11.2023 13:15 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 28.11.2023 16:00 - 17:00, FYS3: Nettiohjaus
 • 29.11.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 30.11.2023 13:15 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 01.12.2023 11:30 - 13:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 04.12.2023 11:30 - 13:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 05.12.2023 13:15 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 07.12.2023 09:00 - 10:30, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 08.12.2023 11:30 - 14:45, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 12.12.2023 13:15 - 16:15, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012 (Läpäisykoe 1)
 • 12.12.2023 18:00 - 21:30, FYS3: Läpäisykoe 1
 • 13.12.2023 11:30 - 15:00, Fys3 Nesteet ja lämpö TZLF3300-3012
 • 15.12.2023 18:00 - 21:00, FYS3: Arvosanakoe 1

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opit kurssilla nesteiden fysiikan ja lämpöopin perusteita, joita tarvitaan erilaisten virtaus- ja lämmönsiirtoilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit kurssilla loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisua.

Opintojakson osaamiset

Tieto ja ymmärrys: Saat nesteiden fysiikan ja lämpöopin perusvalmiudet tekniikan alalle.
Monialainen osaaminen: Osaat soveltaa fysiikan ratkaisumalleja ja säilymislakeja kurssin aihealueiden ulkopuolella.
Viestintä ja tiimityö: Opit viestimään tekniikan alan informaatiota, ideoita ja ratkaisuita insinööriyhteisössä.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi tunnistat nesteiden sekä kaasujen statiikan ja dynamiikan perusperiaatteita. Tunnet lämpötilan vaikutusten sekä erilaisten lämmönsiirtoilmiöiden perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat seuraavat sisällöt:

Tiheys, paine, hydrauliikan perusteet, hydrostaattinen paine, noste, pintajännitys, tilavuusvirta, massavirta, jatkuvuusyhtälö, Bernoullin yhtälö, viskositeetti, lämpötila, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, lämpöenergia, ominaislämpökapasiteetti, olomuodonmuutokset, lämmönjohtuminen, konvektio, lämpösäteily, tilanyhtälöiden perusteet ja ilmankosteusl

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomeksi
Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu perinteisestä luento-opetuksesta, opetusvideoiden katselusta, laskuharjoitusten laskemisesta sekä laboratoriotyöstä. Luennoista tulee tallenteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koeaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
38 h kontaktiopetusta
5 h loppukoe
38 h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan, kokeiden sekä laboratoriotyöstä kirjoitettavan raportin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1

Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2

Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää mekaniikan perusteiden, alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.

Lisätiedot

-