Siirry suoraan sisältöön

Fys2 Energia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF2300-3067

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 74

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jaakko Leppä-aho

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 25.08.2023 11:30 - 14:00, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 29.08.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 31.08.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 05.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 05.09.2023 14:30 - 16:00, Fys2 Energia TZLF2300-3067 - ZOOM
 • 07.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 12.09.2023 14:30 - 16:00, Fys2 Energia TZLF2300-3067 - ZOOM
 • 14.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 21.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 22.09.2023 13:45 - 15:15, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 26.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 26.09.2023 14:30 - 16:00, Fys2 Energia TZLF2300-3067 - ZOOM
 • 28.09.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 03.10.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 05.10.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 10.10.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 10.10.2023 14:30 - 16:00, Fys2 Energia TZLF2300-3067 - ZOOM
 • 12.10.2023 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067
 • 24.10.2023 16:30 - 18:45, Fys2 Energia TZLF2300-3067 - ZOOM-KOE
 • 26.10.2023 08:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3067 - KOE

Tavoitteet

Tarkoitus:
Kurssilla opit tuntemaan fysiikan keskeisimmät säilymislait ja värähdysliikkeen perusteet. Lisäksi tutustut fysikaalisiin mittauksiin sekä virheanalyysin perusteisiin. Kurssin jälkeen osaat soveltaa näitä tietoja matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet työn ja energian perusperiaatteita sekä suoraviivaisessa liikkeessä, että pyörimisliikkeessä. Tunnet värähtelyn lainalaisuudet ja ymmärrät osaamisesi avulla oman ammattialasi värähtelyyn liittyviä lainalaisuuksia ja ongelmia.

Sisältö

Impulssi ja liikemäärä, Pyörimismäärä, Energian säilyminen, Työ, Liike-energia (eteneminen, pyöriminen), Painovoiman potentiaalienergia, Jousen potentiaalienergia, Teho, Hyötysuhde.
Harmoninen värähtely (matem. Heiluri, fysikaalinen heiluri, jousen värähtely), Vaimeneva värähtely.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan tekemä materiaali.
Oppikirja: Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita. 6. painos eteenpäin

Opetusmenetelmät

-luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-pienryhmätyöskentelyä
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson avausinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli kolmen opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 81 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kaksiosaisen (eri tasot) loppukokeen perusteella.

Avoin AMK 5 paikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä

Tyydyttävä 2
Ymmärät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä

.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälöryhmien ratkaisun hallintaa. Koordinaattijärjestelmien käyttötaitoa tarvitaan liikkeeseen ja voimaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.