Skip to main content

3D-mallinnus (6 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0560-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Timo Malvisalo
 • Petri Luosma
 • Sami Koponen
 • Antti Henell

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Capacity: 40. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Capacity: 40. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies

Small groups

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 28.08.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 29.08.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 04.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 05.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 11.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 14.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 18.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 21.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 25.09.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 05.10.2023 15:00 - 16:30, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 23.10.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 25.10.2023 17:00 - 18:30, 3D-mallinnus - Valmet webinaari
 • 01.11.2023 17:00 - 18:30, 3D-mallinnus - Valmet webinaari
 • 02.11.2023 15:00 - 17:45, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 08.11.2023 17:00 - 18:30, 3D-mallinnus TKKP0560 - Valmet webinaari
 • 09.11.2023 15:00 - 16:30, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 13.11.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 15.11.2023 17:00 - 18:30, 3D-mallinnus TKKP0560 - Valmet webinaari
 • 20.11.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 22.11.2023 17:00 - 18:30, 3D-mallinnus TKKP0560 - Valmet webinaari
 • 27.11.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 29.11.2023 17:00 - 18:30, 3D-mallinnus TKKP0560 - Valmet webinaari
 • 04.12.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 11.12.2023 13:30 - 15:30, 3D-mallinnus TKKP0560-3003
 • 18.12.2023 13:15 - 16:00, 3D-mallinnus TKKP0560-3003

Objectives

3D-mallinnuksen osaaminen on edellytys suunnitteluun ja simulointiin. Pystyt suunnittelemaan kolmiulotteisesti haluamasi kappaleen käyttäen solidi- ja pintamallinuksen komentoja, sekä laatia 2D piirustukset 3D-malleistasi. Osaat mallintaa ohutlevyosia sekä hyödyntää skeleton- ja parametrisen mallinnuksen etuja sekä kokoonpanojen mekanismien käytön. Opiskelija osaa käyttää nimike- ja tuotetietohallinnan ohjelmistoa.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät erilaiset 3D-mallinnustekniikat sekä rakennepuun ja sen hierarkian käytön. Voit liittää konnenpiirustuksen kuvia raportteihin ja tehtäviin sekä tiedät kuinka hyödynnetään 3D-tulsotusta.
Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa 3D-mallinnuksen periaatteita erilaisten tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Ymmärrät, miten 3D-tulostettava kappale tulee suunnitella.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät, että kustannukset syntyvät jo mallinnus- ja suunnitteluvaiheessa. Hyvin mallinnettu tuote on helposti muokattavissa, jos lähtöarvot muuttuvat.

Content

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta. Parametrisointi sekä malli että kokoonpanotasolla.

Learning materials and recommended literature

Luentomateriaali. Catia manuaalit
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-kirjat Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-952-9867-42-4
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy, Helsinki, 2016. ISBN 978-952-67419-2-5

Teaching methods

Luennot, videoluennot ja -esimerkit.. Tehtävien ratkaisuun he voivat käyttää apunaan videoituja esimerkkejä tai teorialuentoja. Tehtäviä voidaan ratkoa yksilöittäin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Exam dates and retake possibilities

Tentti (40%) ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset (60%)

Student workload

Luennot 63 h
Harjoitustyöt 51 h
Itsenäinen työskentely 51 h
Yhteensä 165 h

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä ja tarkastettavista harjoitustöistä. Arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian. Pystyt mallintamaan 3D-kappaleita ja laatimaan 2D- piirustuksia mallista sekä ymmärrät niiden sisällön.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian. Osaat tuottaa itsenäisesti 3D-malleja, joiden rajoitteet ovat perustellusti valittuja sekä 2D-piirustuksia, joiden avulla on mahdollista valmistaa kappale.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): Osaat tuottaa työohjeeksi soveltuvia yksikäsitteisiä piirustuksia 3D-malleista ja kokoonpanoista. Osaat käyttää monipuolisesti ja itsenäisesti kurssilla opetettuja mallinnusohjelmien komentoja sekä tunnet projektiaikataulutuksen ja PDM järjestelmän merkityksen suunnittelussa. Sinulla on taito soveltaa edellä mainittuja myös itsenäisesti mallintaessa kappaleita.

Kiitettävä (4): Osaat 3D-mallinnuksen ja osaat soveltaa komentoja kriittisesti tyypillisten konepaja tuotteiden mallinnuksessa. Löydät itsenäisesti joitakin erilaisia tapoja mallintaa kuin mitä on opintojaksolla esitetty ja hallitset eri mallinnustekniikkojen käytön.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5): Osaat soveltaa 3D-mallinnuksen eri ominaisuuksia kriittisesti vaativien tuotteiden mallinnuksessa ja 2D-dokumentit ovat lähes virheettömiä. Löydät itsenäisesti erilaisia tapoja mallinukseen ja hallitset eri mallinnustekniikoiden käytön ja sovellat niitä käytäntöön.

Prerequisites

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot.