Siirry suoraan sisältöön

Koneenosat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0600-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 36

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Janne Lappi

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 17.01.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 18.01.2024 09:35 - 10:35, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 24.01.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 25.01.2024 09:35 - 10:35, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 31.01.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 01.02.2024 09:35 - 10:35, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 07.02.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 08.02.2024 09:35 - 10:35, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 14.02.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 15.02.2024 09:35 - 10:35, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 21.02.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 22.02.2024 09:35 - 10:35, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 06.03.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 13.03.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 14.03.2024 09:30 - 10:30, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 20.03.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 21.03.2024 09:30 - 10:30, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 27.03.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 28.03.2024 09:30 - 10:30, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 03.04.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 04.04.2024 09:30 - 10:30, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 10.04.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 11.04.2024 09:30 - 10:30, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 17.04.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 18.04.2024 09:30 - 10:30, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 19.04.2024 14:15 - 17:00, Koneenosat TKKP0600-3007
 • 24.04.2024 11:30 - 13:00, Koneenosat TKKP0600-3007

Tavoitteet

Opintojakson käytyäsi, tunnet koneenrakennuksessa käytettyjen yleisien komponenttimaisten koneenosien toimintaperiaatteet. Opit myös perustason mitoitusperiaatteet huomoiden koneen valitsevat käyttöolosuhteet. Pystyt tekemään koneenosien valinnan käyttökohteisiinsa huomoiden kestävän kehityksen ja vastuullisuuden. Opit myös harjoitustyön kautta työelämän projektityötaitoja ja vaatimuksia.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat analysoida ja ratkaista teknisiä ongelmia.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat laskennan avulla mitoittaa ja valita koneenrakennuksessa tyypillisesti käytettäviä koneenosia.

Sisältö

Tyypillisten komponenttimaisten koneenrakennuksessa käytettyjen koneenosien perusteet ja mitoitus.
Valitut aihealueet:
- teollisuusvaihteiden valinta
- hihna- ja ketjuvälitykset
- laakerointi sisältäen liukulaakerit ja vierintälaakerit.
- jarrut ja kytkimet
- jouset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomonisteet, Björk ym. Koneenosien suunnittelu, Sanoma Pro Oy, 2014, Blom ym. Koneenelimet ja mekanismit. Edita 1999. Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis Kirjat Oy, 2013

Opetusmenetelmät

Viikoittaiset lähiopetustunnit. Lähiopetustuntien aikana käydään opintojakson teoria läpi. Opintojakso sisältää omatoimista opiskelua laskuharjoitusten muodossa. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan tiimityötä harjoitustyön merkeissä, mikä samalla vahvistaa opintojakson teoriaosuutta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson aikana pidetään opintojakson alussa sovittu määrä välikokeita. Viimeisen välikokeen voi halutessaan vaihtaa opintojakson lopussa tentiksi. Lisäksi järjestetään kaksi uusintatenttiä JAMK:n ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetustunteja 55 h.
Laskuharjoitukset ja tiimikohtainen harjoitustyö, mihin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä yhteensä 80 h.
Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Lähiopetustunneilla keskitytään teoriaan ja laskuharjoitukset tukevat teorian oppimista. Molemmat etenevät aiheittain koko opintojakson ajan.

Tiimikohtainen harjoitustyö aloitetaan myös opintojakson alkupuolella. Tiimikohtaista harjoitustyötä tehdään koko opintojakson ajan. Lopussa harjoitustyö palautetaan ja esitellään pienimuotoisessa seminaarissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson aikana järjestetään erikseen aikataulutetut välikokeet. Välikokeista ei järjestetä uusintaa. Opintojakson viimeisen välikokeen tilalle voit valita tehdä koko opintojakson sisältävä tentin. Tämän jälkeen on vielä kaksi uusintatenttiä tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet yleisimmät koneenosat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat välttävästi mitoittaa ja valita taulukoista selkeimmät koneenosat, mutta sinulla on selkeitä puutteita mitoitusmenetelmien hallinnassa.

Tyydyttävä (2): Tunnet yleisimmät koneenosat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat mitoittaa ja valita taulukoista selkeimmät koneenosat, mutta sinulla on puutteita hallita vaativampia mitoitusmenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet yleisimmät koneenosat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat myös mitoittaa ja valita taulukoista myös vaativampia mitoitusmenetelmiä tarvitsevat koneenosat.

Kiitettävä (4): Tunnet yleisimmät koneenosat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Hallitset niiden valintaan ja mitoitukseen käytettävät menetelmät. Kykenet soveltaen käyttämään valinta- ja mitoitusmenetelmiä ja ymmärtäen niiden teorian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet yleisimmät koneenosat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Hallitset niiden valintaan ja mitoitukseen käytettävät menetelmät. Kykenet käyttämään haastaviakin valinta- ja mitoitusmenetelmiä ja ymmärrät niiden teoriat sekä osaa innovatiivisesti soveltaa niitä poikkeavissakin tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksossa on suoritettava hyväksytysti tiimeissä tehtävä harjoitustyöprojekti.

Sen lisäksi jokaisesta aihealueesta on tehtävä ja palautettava laskuharjoitustehtävät opintojakson aikataulun mukaan. Jokaisen aihelueen tehtävistä on saatava 2/3-osaa hyväksytysti suoritettua.

Esitietovaatimukset

- statiikan perusteet
- 3-D mallinnuksen perusteet
- piirustustekninen perusosaaminen
- materiaalitekniikan perusteet