Siirry suoraan sisältöön

Materiaalivalinta (2 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0210-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 18

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 16.01.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003
 • 30.01.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003
 • 13.02.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003
 • 20.02.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003
 • 12.03.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003
 • 09.04.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003
 • 23.04.2024 09:00 - 10:30, Materiaalivalinta TKKP0210-3003

Tavoitteet

Opiskelija hallisee materiaalinvalintaprosessin eri vaiheet. Hän osaa valita materiaaleja huomioiden tuotteen käytön, ympäristön, valmistuksen sekä muut esim. lakiin perustuvat vaatimukset.

Tieto ja ymmärrys:

Tutkimukset ja tiedonhaku:

Monialainen osaaminen:

Sisältö

1. Materiaalinvalinta osana tuotesuunnittelua: strategia, strategiaan vaikuttavat tekijät ja materiaalien karakterisointi.
2. Materiaalinvalintaprosessi: prosessin vaiheet, valintaan vaikuttavat tekijät ja tiedonhaku valinnan tukena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit
Ashby, M. F. 2010. Materials selection in mechanical design. 4th ed.

Opetusmenetelmät

Luennot ja soveltavat oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16 h
Oppimistehtävät 38 h
Yhteensä 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu ryhmissä tehtäviin oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi tapahtuu palautettavien oppimistehtävien avulla.

Hyväksytty: Opiskelija tuntee materiaalinvalintaprosessin merkityksen tuotesuunnittelussa, valintaprosessin vaiheet ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Käytät luotettavaa ja laaja-alaista lähdeaineistoa.

Hylätty: Opiskelija ei tunne materiaalinvalintaprosessin vaiheita eikä kykene soveltamaan niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee materiaalitekniikan peruskäsitteet. Hän tuntee koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit, niiden tekniset ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet.