Siirry suoraan sisältöön

Tuotekehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKSP0100-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 24

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 15.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 18.01.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 22.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 25.01.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 29.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 01.02.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 05.02.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 08.02.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 12.02.2024 12:45 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 15.02.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 19.02.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 04.03.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 07.03.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 11.03.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 14.03.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 18.03.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 21.03.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 28.03.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 04.04.2024 08:00 - 09:00, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 08.04.2024 13:15 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005
 • 15.04.2024 12:00 - 14:45, Tuotekehitys TKSP0100-3005 Loppuseminaari
 • 25.04.2024 13:15 - 14:45, Ohutlevyvalmistusteknologiat TKTP0300-3004 (Uusintatentti), Tuotekehitys TKSP0100-3005 (1. uusintatentti)

Tavoitteet

Käytyäsi tämän opintojakson, ymmärrät tuotekehityksen tärkeyden yrityksen menestyksen kannalta. Opit tuntemaan tuotekehityksen vaikutusmahdollisuudet ympäristön ja yhteiskunnan kannalta huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Tuotekehitysvaiheessa tehdään merkittävimmät ratkaisut tuotteen elinkaaren ajalle, kuinka tuote sitoo energiaa ja luonnonvaroja elinkaarensa aikana ja kuinka tuote poistuu käytöstä hallitusti ja ennakoidusti kierrätyksen kautta.

Sinulle muodostuu käsitys siitä, että tuotekehitys on suunnitelmallista ja prosessimaista toimintaa, alkaen asiakastarpeesta ja päättyen tuotekonseptoinnin kautta menestyviksi tuotteiksi. Tunnet myös tuotesuojauksen merkityksen osana menestyvän yrityksen toimintaa. Opintojakson aikana kehität yhteistyötaitojasi toimia tuotekehitystiimin aktiivisena jäsenenä ja myös mahdollisena tiimin johtajana.


Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat kehittää monimutkaisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä.

Monialainen osaaminen:
Osaat tehdä objektiivisia päätöksiä vertaamalla monimutkaisia teknisiä ja taloudellisia ratkaisuja keskenään sekä otat niissä huomioon kestävän kehityksen näkökulman.

Viestintä ja tiimityö:
Osaat toimia tiimissä tehokkaasti tiimin jäsenenä. Osaat olla vuorovaikutuksessa insinööriyhteisössä ja esitellä ideasi ongelmanratkaisutilanteissa.

Sisältö

Tuotekehitysprosessin ja tuotekehitysprojektin käsite, ideointimenetelmiä, tuotesuojaus. Ideointiharjoitustyö, minkä lopputulemana on tuotekonseptin esittely.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetustuntien aikana käydään opintojakson teoria läpi.
Tiimikohtaisen harjoitustyön muodossa itseopiskelua ja tiimityötä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää Jyväskylän lähialueiden teollisuudenalan ja suunnittelualan yrityksien esittelyjä 3-5 kappaletta. Yleisesityksen lisäksi yritykset kertovat omasta tuotekehitystoiminnasta ja voivat tuoda esille myös kesätyömahdollisuuksista ja hakutavoista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa tentti. Lisäksi kaksi uusintatenttiä JAMK:n ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetustunteja 45 h.
Tiimikohtainen harjoitustyö, mihin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä yhteensä 90 h.
Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Alkuun lähiopetustunneilla keskitytään teoriaan ja harjoitustyö aloitetaan myös opintojakson alkupuolella. Opintojakson edetessä yritysesittelyitä sopivin väliajoin.
Tiimikohtaista harjoitustyötä tehdään koko opintojakson ajan. Lopussa harjoitustyö palautetaan ja esitellään loppuseminaarissa.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet opintojakson perusasiat ja -terminologian, mutta kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä yksinkertaisiin tuotekehitystehtäviin.
- osaat välttävästi selittää tuotekehitys- ja innovaatioprosessin merkityksen yrityksen muiden prosessien joukossa
- tunnet projektin hallinnan perustyökaluja ja osaat välttävästi käyttää niitä opiskeluprojektien toteutuksessa

Tyydyttävä (2): Tunnet opintojakson perusasiat ja -terminologian, mutta kykenet vain tyydyttävästi soveltamaan niitä tuotekehitystehtäviin.
- osaat tyydyttävästi selittää tuotekehitys- ja innovaatioprosessin merkityksen yrityksen muiden prosessien joukossa
- tunnet tyydyttävästi erilaisia tuotekehitysprosesseja sekä osaat tyydyttävästi kuvata niiden etenemisen tuoteideasta markkinoilla olevaksi tuotteeksi
- tunnet projektin hallinnan perustyökaluja ja osaat tyydyttävästi käyttää niitä opiskeluprojektien toteutuksessa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä tuotekehitystehtäviin:
- osaat selittää tuotekehitys- ja innovaatioprosessin merkityksen yrityksen muiden prosessien joukossa
- tunnet erilaisia tuotekehitysprosesseja sekä osaat kuvata niiden etenemisen tuoteideasta markkinoilla olevaksi tuotteeksi
- tunnet projektin hallinnan perustyökaluja ja osaat käyttää niitä opiskeluprojektien toteutuksessa
- osaat käyttää luovia työmenetelmiä innovoinnissa ja käytännön ongelmien ratkaisussa
- osaat valita oikeat immateriaalisten oikeuksien suojauskeinot.

Kiitettävä (4): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti tuotekehitystehtäviin.
- osaat selittää tuotekehitys- ja innovaatioprosessin merkityksen yrityksen muiden prosessien joukossa
- tunnet erilaisia tuotekehitysprosesseja sekä osaat kuvata niiden etenemisen tuoteideasta markkinoilla olevaksi tuotteeksi
- tunnet projektin hallinnan perustyökaluja ja osaat käyttää niitä kiitettävästi opiskeluprojektien toteutuksessa
- osaat kiitettävästi käyttää luovia työmenetelmiä innovoinnissa ja käytännön ongelmien ratkaisussa
- osaat valita oikeat immateriaalisten oikeuksien suojauskeinot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti vaativiin tuotekehitystehtäviin.
- osaat selittää tuotekehitys- ja innovaatioprosessin merkityksen yrityksen muiden prosessien joukossa
- tunnet erilaisia tuotekehitysprosesseja sekä osaat kuvata niiden etenemisen tuoteideasta markkinoilla olevaksi tuotteeksi
- tunnet erinomaisesti projektin hallinnan perustyökaluja ja osaat käyttää niitä erinomaisesti opiskeluprojektien toteutuksessa
- osaat erinomaisesti käyttää luovia työmenetelmiä innovoinnissa ja käytännön ongelmien ratkaisussa
- osaat valita oikeat immateriaalisten oikeuksien suojauskeinot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus vaatii, että:
- tiimikohtainen harjoitustyö on suoritettu vähintään arvosanalla 1. Tarjoitustyö arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5.
- tentti on saatava läpi vähintään arvosanalla 1.

Esitietovaatimukset

3-D mallinnuksen perusteet, piirustustekninen perusosaaminen, materiaalitekniikan perusteet.