Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva hoitotyö (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2013-3027

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

29.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Jaana Perttunen
  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • ZJASAR23KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 12.09.2023 12:30 - 14:00, Näyttöön perustuva hoitotyö SZYY2013-3027
  • 13.09.2023 10:15 - 11:45, Näyttöön perustuva hoitotyö SZYY2013-3027

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja opit hyödyntämään sitä hoitotyön päätöksenteossa sekä ymmärrät oman ammattiroolisi vastuun näyttöön perustuvassa hoitotyössä.

Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallinnan osaaminen

Tavoitteet
Tiedät hoitotieteen keskeiset käsitteet hoitotyön lähtökohtana. Sinulla on valmiudet hakea tietoa hoitotieteen keskeisistä tietokannoista, tiivistää tutkimustietoa ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä hoitotyön eettisiä periaatteita oppimistehtävässäsi. Osaat tuoda esiin näyttöön perustuvaa hoitotyön osaamistasi posterin avulla. Osaat hoitotyön dokumentoinnin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Perehdyt hoitotyön päätöksentekoprosessiin.

Sisältö

Hoitotyön keskeiset käsitteet, arvot, hoitotyön prosessi, hoitotieteen tietokannat ja hoitotyön suositukset, dokumentointi ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jylhä, V., Oikarainen, A., Perälä, M-L. & Holopainen, A. 2019. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä Maailman terveysjärjestön Euroopan alueella. Raportti 1/2019. HOTUS.
STM 2012 Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely - opas terveydenhuollon henkilöstölle. URN:NBN:fi-fe201504225719.pdf (valtioneuvosto.fi)
Muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 81h
Kontaktiopetus ja ennakkovalmistautuminen 14h (0,5 op)
Itsenäinen opiskelu 40h (1,5 op)
Ryhmätehtävä 27h (1 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen amk:n erillisryhmä (ZJA22KSSHML)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä1
Osaat nimetä hoitotyössä käytettäviä käsitteitä, tietokantoja ja suosituksia. Osaat perusasioita näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä. Tunnistat hoitotyön prosessin ja osaat luetella yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Tunnistat omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.


Tyydyttävä 2
Sinulla on kokonaiskuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista. Ymmärrät perusasioita näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä. Ymmärrät hoitotyön prosessin ja osaat kuvata yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Osaat kuvata omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Sinulla on kokonaiskuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista ja osaat hakea tietoja sekä hyödyntää niitä. Ymmärrät perusasioita näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä. Ymmärrät hoitotyön prosessin ja osaat perustella yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Ymmärrät omaan ammattirooliisi liittyvän vastuun näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.

Kiitettävä 4
Sinulla on laaja kuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista, osaat hakea sekä soveltaen käyttää niitä. Osaat hoitotyön prosessin sekä perustella yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Osaat soveltaa omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sinulla on laaja kuva hoitotyössä käytettävistä käsitteistä, tietokannoista ja suosituksista, osaat hakea ja tiivistää tietoa sekä soveltaen käyttää ja arvioida tietoja. Osaat hoitotyön prosessin sekä perustella ja arvioida yleisimpiä hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita. Osaat soveltaa ja arvioida omaan ammattirooliisi liittyvää vastuuta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa.