Siirry suoraan sisältöön

Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2018-3024

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

29.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Jaana Perttunen
 • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

 • ZJASAR23KML
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
 • 12.09.2023 08:30 - 11:45, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3024
 • 10.10.2023 08:30 - 11:45, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3024
 • 11.10.2023 12:00 - 16:00, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3024
 • 07.11.2023 10:15 - 11:45, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3024
 • 08.11.2023 08:30 - 10:00, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3024
 • 08.11.2023 12:00 - 16:00, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3024

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena perehtyä sisä- ja syöpätautien ehkäisyyn, hoitamiseen ja yksilöllisen omahoidon tukemiseen.

Opintojakson osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät sisä- ja syöpäsairauksien keskeiset riskitekijät ja sinulla on valmiuksia voimavaralähtöiseen ennalta ehkäisyyn. Ymmärrät sisä- ja syöpätauteja sairastavan potilaan hoitotyön prosessia sekä tutustut tavallisimpiin hoitotyön menetelmiin edellä mainittujen potilasryhmien hoidossa. Osaat soveltaa elämäntapamuutokseen motivoivia ohjausmenetelmiä sekä tiedät miten tukea potilaan sitoutumista omahoitoon myös digitaalisissa ohjausympäristöissä. Perehdyt säteilyturvallisuuden perusteisiin ja tutustut keskeisiin radiologisiin tutkimuksiin.

Sisältö

Sisä- ja syöpätautien riskitekijät ja ennaltaehkäisy
Sisä- ja syöpätautien hoitotyön ja lääkehoidon perusteet
Sisä- ja syöpätauteja sairastavan omahoidon ohjaus
Kuvantamistutkimukset ja niihin liittyvä säteilyturvallisuus

Aika ja paikka

Elokuu-joulukuu 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-952-63-5139-1 Kliininen hoitotyö: sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 2019. Toim. O. Ahonen, M. Blek-Vehkaluoto, T. Buura, S. Ekola, S. Partamies, V. Sulosaari & S. Antila. 8. uud. p. Helsinki: Sanoma Pro.

Oppiportti; Säteilysuojelun verkkokurssi

Opetusmenetelmät

Luento-opetus (webinaareissa)
Workshop-tehtävät
Verkkosimulaatio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja valmistautuminen 54 t
Kirjalliset tehtävät 27 t
Itsenäinen opiskelu 54 t

Lisätietoja opiskelijoille

Kirjallisten tehtävien ja workshop-tehtävien arviointi 0-5.

Erillisryhmä ZJASAR23KML (lähihoitajasta sairaanhoitajaksi) n 30 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet terveelliset elämäntavat ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen. Tunnistat yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä. Osaat kertoa potilaalle hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perusteet. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta.

Tyydyttävä 2
Sinulla on kokonaiskuva elämäntapojen vaikutuksesta terveyteen ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen. Ymmärrät yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä. Osaat kertoa potilaalle hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perusteet. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat perustella potilaalle terveellisten elämäntapojen merkitystä ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti. Ymmärrät yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä. Osaat kertoa potilaalle johdonmukaisesti hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perusteita perustellen. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta ja osaat ohjata potilasta kuvantamistutkimuksiin liittyen.

Kiitettävä 4
Osaat perustella potilaalle terveellisten elämäntapojen merkitystä ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti sekä ohjauksen aiheita priorisoiden. Sinulla laaja ymmärrys yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöistä. Osaat kertoa potilaalle johdonmukaisesti hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perustellen ja potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta ja osaat ohjata potilasta kuvantamistutkimuksiin liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat perustella potilaalle terveellisten elämäntapojen merkitystä ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti sekä ohjauksen aiheita priorisoiden. Osaat arvioida yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä ja tiedät, miten vaikuttaa niihin. Osaat kertoa potilaalle johdonmukaisesti hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon yksityiskohtaisesti, perustellen ja potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta ja osaat ohjata potilasta kuvantamistutkimuksiin liittyen.