Siirry suoraan sisältöön

Uudet teknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT4500-3016

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

15.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

  • Pasi Poutiainen

Ryhmät

  • ZJA23KTMJ
    Avoin Amk,Materiaalivirtojen johtaminen, monimuoto, TEKN
  • 28.09.2023 12:00 - 16:00, Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna 30 op
  • 26.10.2023 12:00 - 16:00, Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna 30 op

Tavoitteet

Teknologinen kehitys nykypäivän työympäristöissä on kiihtyvää. Logistiikka on jo nykypäivänä joidenkin teknologioiden osalla kehityksen edelläkävijä. Tulevana insinöörinä sinun tulee ymmärtää uusimpien teknologioiden käsitteet ja mahdollisuudet. Insinöörin on osattava hyödyntää teknologioiden mukana tuomia mahdollisuuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden insinöörinä sinulla tulisi olla innovatiivinen näkökulma uusiin teknologioihin, jotta yrityksillä olisi rohkeutta lähteä ennakkoluulottomasti hyödyntämään teknologioita toiminnan parantamiseen.

Tällä opintojaksolla opit
- etsimään tietoa uusista teknologioista
- tuntemaan eri teknologioita ja ymmärtämään niiden toimintaperiaatteet
- ymmärtämään uusien teknologioiden mahdollisuudet logistiikan näkökulmasta
- soveltamaan joidenkin teknologioiden käyttöä

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käytyjen teknologioiden terminologian. Saat laaja-alaisen näkemyksen uusimmista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Ymmärrät, miten teknologioita voidaan hyödyntää todellisiin käyttökohteisiin. Saat osaamiset ja valmiudet etsiä tietoa uusimmista teknologioista.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: teknologiaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön.

Opintojakson osaamistavoite:
Ymmärrät uusien teknologioiden terminologian ja niiden merkityksen tulevaisuuden työtehtäviisi, hallitset keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Moderni robotiikka,
- puettavat teknologiat,
- AI, Big Data & IoT,
- ainetta lisäävä valmistus,
- muut teknologiat ja trendit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna opintojakson työtilasta. Opintojaksolla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Toteutus on tarkoitettu avoimen ammattikorkeakoulun Materiaalivirtojen johtamisen opiskelijoille. Se sisältää opetuskertoja (verkossa), videoluentoja, sekä omatoimisesti tai pienryhmissä verkossa tehtäviä oppmistehtäviä ja mahdollisen tenti.

Toteutuksella tehtään myös yks laajempi projektityö, jossa innovoidaan soveltaen erilaisia uusia teknologioita.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset opintojakson aikana järjestettävät virtuaali-ekskursiot, messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Niistä sovitaan ja tiedotetaan aina erikseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin ajankohdasta ilmoitetaan opintojakson aloitusinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen tehtävät pisteytetään ja kokonaispisteet lasketaan toteutuksen lopussa yhteen. (Maksimi = 100p, minimi=50p). Arvosana määräytyy pistemäärän mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.