Siirry suoraan sisältöön

Rokotusosaamisen syventävät opinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB70-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 35

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Heidi Pasonen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla syvennät rokotusosaamistasi.


Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat arvioida rokotusosaamistasi ja ymmärrät sen ylläpitämisen tärkeyden.
Pystyt osallistumaan rokotuksilla ehkäistäviä tauteja ja rokottamista koskevaan keskusteluun.
Ymmärrät terveyden edistämisen ja rokottamisen haasteita kehittyvissä maissa ja kehitysyhteistyöhankkeissa.
Osaat tarkastella rokottamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja omaa toimintaasi rokottajana
Osaat ohjata ja rokottaa eri ryhmiin kuuluvia asiakkaita.
Ymmärrät rokotuskattavuuden merkityksen ja laajamittaisten rokotusten vaikutukset.
Ymmärrät keskeiset asiat rokotteiden ja rokotusten turvallisuudesta.
Tiedät, mistä kaikesta rokotusturvallisuus koostuu ja osaat keskustella rokotusturvallisuuteen liittyvistä asioista.
Osaat keskustella rokottamiseen epäröivästi tai vastaisesti suhtautuvien kanssa.

Sisältö

Rokottamisen etiikka

Rokotusten turvallisuus ja vaikuttavuus

Eri ryhmiin kuuluvien rokottaminen

Rokotuksiin epäröivästi suhtautuvien kohtaaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-opintojakson oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus Metropolian Moodlessa: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, opintojaksoportfolio, pop up - ja itsereflektiotehtävät, verkkotentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja kaksi uusintakertaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 27h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson suorittamista erillisten kriteereiden mukaisesti, jotka on laadittu toteuttajatahon toimesta.

Esitietovaatimukset

Rokottaminen opintojakso

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.