Skip to main content

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB55-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 09.06.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Tiina Blek

Objectives

Tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät oman roolisi merkityksen osana sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.
Opintojakson osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Tavoitteet
Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

Content

Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa
Informaatiovaikuttaminen

Time and location

Opintojakso toteutuu Moodle-oppimisympäristössä nonstop -tyyppisesti. Voit aloittaa opintojakson ja päättää sen oman aikataulusi mukaisesti toteutusajankohdan (15.1. - 19.5.2024) välisenä aikana.

Teaching methods

Nauhoitetut luennot
Videomateriaali ja podcastit
Monivalintatestit ja kirjallinen tehtävä
Itsearvioinnin sisältävä reflektiotehtävä

Practical training and working life connections

-

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.

International connections

-

Student workload

Nauhoitettujen luentojen kuuntelu ja muuhun opiskelumateriaalin perehtyminen sekä oppimistehtävien tekeminen: 135 tuntia opiskelijan työtä

Further information for students

CampusOnline 25
EduFutura 10
Avoin amk 10
Tutkarit 35

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Tiedät hoitotyön digitaalisen turvallisuuden keskeiset sisällöt ja ymmärrät oman ammattiroolisi merkityksen tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa. Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta. Tiedät, mitä informaatiovaikuttaminen on.