Siirry suoraan sisältöön

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ1538-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 20

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Taina Sten
  • Sami Hoisko

Ryhmät

  • ZJASAR23KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi

Tavoitteet

• ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
• tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
• ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
• osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Sisältö

- Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tehtäväkohtaiset sähköiset lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu
oppimistehtävät, yksilötyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksytyt oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

1. Orientaatio opintoihin 2 h
2. Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta- ja ohjauskeskustelu 40 h
3. Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 37 h
4. Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä 25 h
5. Turvataidot ja turvakeskustelu 12 h
6 Läheisväkivallan tekijä 10 h
7. Oma ammatillinen kehittyminen 9 h

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäisesti suoritettavat tehtävät, joista opettaja antaa palautetta. Arviointi hyväksytty - täydennettävä

Tutkinto-opiskelijat 20 paikkaa
Avoin amk 10 paikkaa
Avoin amk erillisryhmä 5 paikkaa (Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi)
Edufutura 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet ja tunnistat ne.
Osaat ottaa väkivallan puheeksi kohdatessasi asiakkaita ja perheitä.
Ymmärrät ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä.
Osaat soveltaa voimavaralähtöistä ohjausta ja tukea asiakasta ja perhettä.
Tiedät läheisväkivaltaa käyttävien auttamistahoja, työmenetelmiä ja osaat ohjata asiakasta niiden pariin.
Tiedät keskeiset valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Esitietovaatimukset

-