Siirry suoraan sisältöön

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ1538-3032

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 29.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Eija Kuisma

Ryhmät

  • ZJK23SS
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, SOTE

Tavoitteet

• ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
• tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
• ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
• osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Sisältö

- Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojakson materiaali löytyy Moodlen työalustalta. Materiaali koostuu artikkeleista ja dokumenteistä, jotka löytyvät Moodlesta ja internetsivuilta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Käsikirja läheisväkivallan tunnistamiseen ja auttamiseen
Palvelujärjestelmä ja läheisväkivallan kehittämistehtävä
Lasten tai nuorten turvataidot ja turvakeskustelun toimintamalli
Sekuaalisesta väkivallasta vapaa elämä -tehtävät
Väkivaltaisen henkilön auttaminen
Ammatillinen kasvu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käsikirja läheisväkivallan tunnistamiseen ja auttamiseen 40 h
Palvelujärjestelmä ja läheisväkivallan kehittämistehtävä 37 h
Lasten tai nuorten turvataidot ja turvakeskustelun toimintamalli 15 h
Sekuaalisesta väkivallasta vapaa elämä -tehtävät 27 h
Väkivaltaisen henkilön auttaminen 10 h
Ammatillinen kasvu 6 h

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuu 100 % verkossa.

Nonstop toteutus, ilmoittautumisaika col-portaalin mukaisesti.

Campus Online: 40 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet ja tunnistat ne.
Osaat ottaa väkivallan puheeksi kohdatessasi asiakkaita ja perheitä.
Ymmärrät ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä.
Osaat soveltaa voimavaralähtöistä ohjausta ja tukea asiakasta ja perhettä.
Tiedät läheisväkivaltaa käyttävien auttamistahoja, työmenetelmiä ja osaat ohjata asiakasta niiden pariin.
Tiedät keskeiset valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Esitietovaatimukset

-