Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyvien seksuaalisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZS00BU86-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Christina Mantsinen
  • Heidi Pasonen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen ikääntyvän hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet:
- Ymmärrät ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin ja sen edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tunnet seksuaalioikeudet sekä etiikan ja tiedät, kuinka niitä edistetään
- Tunnet ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja tiedät, kuinka niitä toteutetaan työelämässä
- Ymmärrät ikääntyvien seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö

- Omien arvojen ja asenteiden tarkastelu ikääntyvien seksuaalisuutta kohtaan
- Ikääntyvien seksuaalioikeudet sekä etiikka
- Ikääntyvien seksuaaliterveys sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
- Ikääntyvien seksuaalinen turvallisuus
- Ikääntymisen tuomat haasteet seksuaalisuudelle
- Ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla, PLISSIT-malli
- Ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Aika ja paikka

Verkko-opetus kevätlukukaudella 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brusila P., Kero K., Piha J. & Räsänen M. (Toim.) Seksuaalilääketiede. Duodecim.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit, ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h: 90h itsenäinen opiskelu, 45h verkkokeskustelut ja ryhmätyö

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkinto-opiskelijat 10 paikkaa
CampusOnline 20 paikkaa
Avoin amk 5 paikkaa
Edufutura 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Osaat perustella ikääntyvien seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä

- Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen eettiset perusteet

- Osoitat ymmärtäväsi ikääntyvien seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

- Osoitat ymmärtäväsi ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisestä

Esitietovaatimukset

Ei vaadi edeltävää osaamista.