Siirry suoraan sisältöön

Mat1 Yhtälöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM1300-3091

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 92

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Anne Rantakaulio

Ryhmät

 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • ZJATKN23S1
  Avoin amk, Konetekniikka, Päivä
 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 04.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 05.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 05.09.2023 17:00 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 11.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 12.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 16.09.2023 12:00 - 13:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 18.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 19.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 19.09.2023 18:00 - 19:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 25.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 26.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 26.09.2023 17:00 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 02.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 03.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 03.10.2023 17:00 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 09.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 10.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 10.10.2023 17:00 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 23.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 24.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 27.10.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 30.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 31.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 31.10.2023 17:00 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 06.11.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 07.11.2023 17:00 - 21:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091
 • 08.11.2023 12:30 - 15:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3091 - Arvosanakoe

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 4.9. - 17.11.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, tiedostot ja automaattitestit
Lisämateriaalia kirjassa Alestalo - Lehtola - Nieminen - Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus tai nauhoitteet, ohjatut laskuharjoitukset, vihkotehtävät, itsenäinen työskentely, automaattitestit, koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Läpäisykoe Exam-studiossa aikavälillä 23.10. -30.11.
Arvosanakoe viikolla 46, sen uusintakoe 1 viikolla 48 ja uusintakoe 2 viikolla 2/2024.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Verkkototeutus keväällä 2024 tai kesällä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus, ohjatut laskuharjoitukset ja kokeet 40 h
Itsenäinen työskentely ja läpäisytestit 41 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi aikataulu julkaistaan työtilan etusivulla.

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva palaute: automaattitestit
Läpäisykoe
Arvosanakoe
Bonustehtävä

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.