Siirry suoraan sisältöön

Valmistustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0150-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 48

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Miikka Parviainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • ZJATKN23S1
  Avoin amk, Konetekniikka, Päivä
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • 01.09.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 05.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 06.09.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 07.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 12.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 14.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 15.09.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 20.09.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 21.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 26.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 28.09.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 29.09.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 03.10.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 04.10.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 05.10.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 10.10.2023 08:00 - 10:30, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 13.10.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 27.10.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 03.11.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 16.11.2023 13:15 - 15:45, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 17.11.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 23.11.2023 13:15 - 15:45, Valmistustekniikka TKKP0150-3007
 • 01.12.2023 11:30 - 14:00, Valmistustekniikka TKKP0150-3007

Tavoitteet

Valmistusmenetelmien tunteminen on pohja tehdä tuotantoteknisiä ratkaisuja ja valintoja tuotantoa harjoittavassa yrityksessä.

Opit hallitsemaan perusteet konepajojen yleisimmistä valmistusmenetelmistä sekä niissä käytettävistä koneista, laitteista ja työkaluista. Opit ymmärtämään miten ja millä menetelmillä valmiisiin lopputuotteisiin päästään.

Osaamisesi kehittyminen alkaa valmistustekniikan peruskäsitteiden ymmärtämisestä. Edelleen kehityt valmistusmenetelmien yksityiskohtien tuntemisessa, vertailemisessa ja käytäntöön soveltamisessa.

Opintojakson suoritettuasi osaat selittää yleisimpien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet ja muodostaa niistä teknistaloudellisesti sopivia valmistusketjuja huomioiden kestävän kehityksen periaatteet.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on tieto ja ymmärrys konepajaan soveltuvista koneista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Omaat kyvyn kehittää ja suunnitella tuotannon prosesseja ja järjestelmiä, joihin voi kuulua terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, tekniikkaan ja talouteen liittyviä mahdollisuuksia tai rajoituksia.

Sisältö

Valumenetelmät, työstömenetelmät, levytyömenetelmät ja meistotekniikka, hitsausprosessit, pintakäsittelymenetelmät sekä ainetta lisäävät valmistusmenetelmät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ihalainen & Aaltonen: Valmistustekniikka. Soveltuvin osin aiheeseen liittyvät artikkelit ja luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu kontaktiopetukseen. Kullakin kontaktikerralla on valmistustekniikkaan liittyvä teema. Aiheisiin tutustutaan sekä kirjallisen luentomateriaalin että käytettävissä olevien videoiden avulla. Opintojakson aikana opiskelijat tekevät parityönä kahdeksan harjoitustyötä, jotka palautetaan kirjallisina.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan pintojakson aikana valmistavan teollisuuden edustaja pitää vierailuluennon.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on viikolla 47, 1. uusinta vko 49 ja 2. uusinta vko 50. Tentti on ns. lähitentti, joka toteutetaan modernia tietotekniikkaa hyödyntäen.

Kansainvälisyys

Tämä opintojakso on johdanto teollisuustekniikan opintoihin. Osin materiaali on englanninkielistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetukseen ja läsnäoloon tunneilla sekä labroissa. Aiemman osaamisen arviointi tehdään ensimmäisellä kontaktikerralla. On mahdollista saada aiemman koulutuksen avulla vapautuksia soveltuvin osin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135h. Se jakautuu kontaktiopetuksen, labraharjoitusten ja kahdeksan harjoitustyön välille.

Sisällön jaksotus

Teorialuennot toteutetaan ajoituksen mukaisesti ja labrat erillisen aikataulun mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Kustakin harjoitustyöstä annetaan työpareille palaute ja arviointi, labratehtävistä tehdään ryhmäarviointi. Tentin arviointi on yksilöllinen.
Avoin AMK 5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja harjoitus- ja laboratoriotöistä 50 %.
Numerollisen arvosanan saadakseen sinun on osallistuttava valvottuun kokeeseen.
Lähitoteutuksessa koe on pakollinen. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat pääosan konepajojen yleisimmistä valmistusmenetelmistä, mutta sinulla on merkittäviä puutteita niiden yksilöinti ja valinta tehtävissä.

Tyydyttävä (2): Tunnet pääpiirteissään konepajojen yleisimmät valmistusmenetelmät, mutta sinulla on puutteita niiden yksilöinti ja valintatehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet yleisimmät konepajojen konetyypit ja niiden rakenteet
- tunnet yleisimmät konepajojen valmistusmenetelmät ja osaat muodostaa niistä valmistusketjuja raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi
- kykenet tekemään valintoja eri valmistusmenetelmien välillä.

Kiitettävä (4): Tunnet tarkasti konepajojen yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaat yksilöidä niitä asiantuntevasti sekä tehdä valintoja niiden välillä. Lisäksi pystyt laajasti ja perustellen vertailemaan eri valmistusmenetelmiä keskenään sekä muodostamaan niistä vaihtoehtoisia valmistusketjuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Tunnet tarkasti konepajojen yleisimmät valmistusmenetelmät ja osaat yksilöidä niitä asiantuntevasti sekä tehdä valintoja niiden välillä. Lisäksi pystyt laajasti perustellen vertailemaan eri valmistusmenetelmiä keskenään. Asiantuntemuksesi yltää myös soveltamaan oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti valmistustekniikan harjoitustehtävissä sekä käytännössä.

Esitietovaatimukset

Ei erityisvaatimuksia. Motivaatio on tärkein oppimiseen johtava tekijä. Tekninen perusosaaminen edesauttaa opintojaksolla opiskelua, mutta ei ole välttämätön.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta valmistustekniikasta kiinnostuneille henkilöille.