Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liike (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF1300-3087

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 94

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kalle Niemi

Ryhmät

 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • ZJATKN23S1
  Avoin amk, Konetekniikka, Päivä
 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 12.01.2024 10:30 - 12:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 16.01.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 17.01.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 23.01.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 24.01.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 30.01.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 31.01.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 06.02.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 07.02.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 09.02.2024 09:45 - 11:15, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 13.02.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 13.02.2024 20:00 - 21:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 14.02.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 20.02.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 21.02.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 05.03.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 06.03.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 08.03.2024 13:45 - 15:15, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 12.03.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 13.03.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 19.03.2024 17:00 - 18:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 26.03.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 26.03.2024 20:00 - 21:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 27.03.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 02.04.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 03.04.2024 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 05.04.2024 14:45 - 16:15, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087
 • 10.04.2024 11:30 - 13:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087 läpäisykoe
 • 10.04.2024 17:00 - 19:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087 läpäisykoe
 • 17.04.2024 11:30 - 14:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087 arvosanakoe
 • 17.04.2024 17:00 - 19:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3087 arvosanakoe

Tavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Aika ja paikka

8.1.-8.4.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin opetusmateriaali löytyy kurssin Moodle-työtilasta pdf-tiedostoina videoina. Oppitunnit tallennetaan.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu perinteisestä luento-opetuksesta, opetusvideoiden katselusta sekä laskuharjoitusten laskemisesta. Luennoista tulee tallenteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koeaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 40 h kontaktiopetusta
5 h loppukoe
noin 30 h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kaksiosaisen loppukokeen perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.